Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolledare: Stor oro bland Komvuxelever

I slutet av 1980-talet konstaterade OECD att "vuxenutbildningen är juvelen i den svenska utbildningskronan". Den svenska vuxenutbildningen stärktes sedan ytterligare genom Kunskapslyftet under 1990-talet.

Annons

I början av 2000-talet tillkom Vuxenutbildningscentrum (VUC) i Västerås som en fortsättning på Kunskapslyftet. De politiska intentionerna gick ut på att stärka yrkesutbildningen genom att släppa in flera externa anordnare samtidigt som man av kontinuitetsskäl ville värna om egenregin när det gällde de allmänna ämnena.

Den nu genomförda upphandlingen innebär att den kommunala vuxenutbildningen till största delen genomförs av externa anordnare genom att all utbildning har konkurrensutsatts. VUC har i och för sig följt de nuvarande politiska intentionerna varför det inte finns någon direkt anledning att ifrågasätta VUC:s handlande i stort. Eftersom upphandlingen har åstadkommit stor oro bland Komvux elever så kan det emellertid vara befogat att fundera en smula på hur man kommit fram till resultatet.

Enligt uppgift har den vinnande anbudsgivaren beräknat en kostnad av 19:90 kronor per gymnasiepoäng. Redan på 1980-talet räknade man ut kostnaden till cirka 24 kronor per poäng för de allmänna ämnena, vilket innebär att anbudet ligger extremt lågt om man tar hänsyn till den långa tid som har gått.

Detta föranleder en del frågor:

Kan anbudsgivaren matcha egenregins lärarkompetens? Det är nämligen så att Komvux lärarkår anses vara den kanske mest kompetenta i kommunen. Anledningen är dels att vuxeneleverna genom sitt mognare uppträdande erbjuder intressanta pedagogiska möjligheter som lockar duktiga lärare, dels att en vuxen elev ställer högre krav på läraren än vad ungdomsskolans elever gör. Lärarbehörigheten är enligt min erfarenhet det viktigaste kriteriet på den pedagogiska kompetensen även om utomstående bedömare av skolan har försökt hävda motsatsen. Det krävs alltså en hel del av personalen hos den vinnande anbudsgivaren om man inte har för avsikt att överta egenregins lärare.

Kan det ligga en minskad lektionstäthet eller en ökad del distansutbildning i det vinnande anbudet? Vuxeneleverna har ofta misslyckats i ungdomsgymnasiet och efter att ha mognat några år fått motivation till studier för att komma vidare i livet. Många har ett dåligt självförtroende och behovet av personligt stöd från lärarna blir extra viktigt.

Distansutbildning är endast aktuell för de elevgrupper som har en tydlig strategi och en god inlärningsdisciplin.

Den ökande andelen studerande med utländsk bakgrund accentuerar ytterligare behovet av både pedagogisk och kurativ vägledning, vilket innebär att stora inslag av distansutbildning inte är ändamålsenligt för majoriteten av vuxeneleverna. Detta betyder att verksamheten måste tillåtas bli både dyr och personalintensiv.

Är egenregins avvecklingskostnader inräknade i den totala kostnadsbilden?

Nedrustning av lokaler och institutioner, avveckling av personal med mera innebär sannolikt en ganska stor kostnad för kommunen. På längre sikt kan ny verksamhet knappast byggas upp ifall det skulle visa sig att den externa anbudsgivaren drar sig ur om det låga anbudet ger för dålig lönsamhet. Detta borde vara inräknat i de totala kalkylerna.

Ett klarläggande när det gäller dessa frågor bör förhoppningsvis lätta på elevernas oro!

Bo Stenström

skolledare på Komvux

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons