Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slå ihop landstingen kring Mälaren!

Annons

Mälardalsrådet är en ideell organisation som bidragit till Stockholm-Mälardalens utveckling. I likhet med andra ideella organisationer har Mälardalsrådet fått en alltmer framträdande maktkoncentration och en av huvuduppgifterna är ofta lobbying. Vi bör nu fokusera på det positiva när vi går vidare med Mälardalens utveckling. Vi anser att Mälardalsrådet bör utvecklas och ett första steg tas mot bildandet av en direktvald Mälardalsregion. Detta steg bör tas omgående eftersom vi förlorar både tid och utvecklingskraft om vi ska vänta på resultat av Ansvarsutredningens segdragna utredning.

För centerpartiet är det kommunala självstyret en grundläggande ideologisk fråga. Samhället ska byggas underifrån utifrån människors frivilliga samverkan på lokal nivå med starka kommuner som den viktigaste politiska nivån. Då ökar vi möjligheterna att jobba över sektorsgränser och i samverkan mellan offentlig och privat sektor och det civila samhället.

Vi vill ha en ordning där också stora, idag statliga uppgifter kan föras över till regionala organ och till kommunerna. Vårt mål är en långtgående regionalisering med befolkningsmässigt och ekonomiskt starka regioner. I det nuvarande Mälardalsrådssamarbetet finns en tydlig potential för att bilda en direktvald region, som bör ges ansvar för våra gemensamma intressen och frågor i Mälardalen, utöver traditionella landstingspolitiska frågor.

Mälardalsrådet har under sin tid, bidragit till såväl Mälar- som Svealandsbanan och värnandet om Mälarens vatten. Satsningarna i Östersjöområdet har varit framträdande tillsammans med lobbying inom främst kommunikationssektorn med bland annat förverkligandet av Mälartunneln för att bygga bort getingmidjan. Mälardalsrådets arbete har genomförts i nära samarbete med regionens landshövdingar, som dels har agerat statens förlängda myndighetsarm i regionen och dels varit företrädare för regionen tillsammans med de direktvalda förtroendemännen och kvinnorna. Under begreppet Haga-Forum har denna exklusiva lobbygrupp verkat och ofta lyckats med att få gehör för sina åsikter.

Men vän av ordning och öppenhet frågar; Vilka representerar de och vem har eller kommer att ha nytta av deras insatser? Självklart måste vi fundera över hur det framtida politiska arbetet ska organiseras på ett mera öppet och demokratiskt sätt.

Det sker redan idag en "regionalisering" inom våra respektive län, som sannolikt kommer att medföra att medlemmar i Mälardalsrådet kommer att utgöra dessa länsvisa regioner. Nuvarande medlemmar, som enskilda kommuner, blir därmed åsidosatta och vi får därmed en mer elitistisk ickedemokratiskt styrd ideell förening i ledningen för Stockholm-Mälarregionen. Vi vill inte medverka till en sådan framtidslösning. Vi vill också påminna om att Mälardalsregionen har fem landsting, som i olika grad har djupa ekonomiska kriser. Våra landsting är förutom Stockholm dessutom för små för att på ett kraftfullt sätt kunna tillgodose befolkningens behov. En samordning av landstingen inom Mälardalen framstår därmed som akut och direkt nödvändig.

Sjukvården, som är landstingens primära uppdrag, måste ges förtur och prioriteras när vi organiserar den offentliga sektorns framtid. De enskilda kommunerna är för små för att ta över all sjukvård och statlig sjukvård är inget framgångskoncept. Det finns många fördelar i en samordning av ansvaret för sjukvården i en folkvald Mälardalsregion. Nuvarande sjukvårdsorganisation bör därför organiseras i en Mälardalsregion med Örebro, Västmanlands, Sörmlands och Uppsala län. Länen har många likheter vad gäller kultur, befolkningsstorlek och näringsliv vilket underlättar en omvandling till en region.

Senare bör regionen kompletteras med Stockholms län. Denna samordning behöver en längre planeringstid men för oss är det självklart att även Stockholms landsting ska tillhöra Mälardalsregionen. Utöver en mera effektiv sjukvård så finns det flera fördelar och vinster. Kollektivtrafiken blir bättre, både när det gäller taxor och effektivitet i ett gemensamt trafikbolag. Samhällsektorer som näringslivet och arbetsmarknaden vinner också på en regional samordning.

För framtidens StockholmMälardalsregion utgår vi från grundlagens mål att "Makten utgår från folket". Därför föreslår vi en direktvald och demokratisk styrd region med en egen beskattningsrätt. Modellen utgår från ett folkligt perspektiv där alla människors rätt och möjlighet att delta i det demokratiska byggandet säkerställs.

Jörgen Johansson (c) Västmanland Riksdagsledamot

Bengt Wahlberg (c) Enköping ordf kommunstyrelsen

Rolf Edlund (c) Heby ordf kommunstyrelsen

Henrik Elmberg (c) Landstinget Sörmland landstingsråd

Lars Berge-Klerber (c) Landstinget Örebro gruppledare

Raymond Svensson (c) Haninge Mälardalsrådet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons