Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slå inte sönder LSS!

Annons

Under min korta tid som politiker i handikappfrågor för folkpartiet i Västerås har fokus, med all rätt, legat på de villkor som finns för personer med funktionshinder. De beslut som socialdemokraterna och vänsterpartiet tog julen 2002 kan inte glömmas. Även om åtgärderna bara till viss del kunde genomföras under 2003 har det på ett tydligt sätt fått effekter på kvaliteten inom handikappomsorgen. Den bilden bekräftas i samtal med brukare, anhöriga och personal som dagligen arbetar med funktionshindrade personer.

Att tillhandahålla en handikappomsorg där grunden är respekt för den enskildes behov och integritet, är folkpartiets linje som vi inte kan frångå. Vår politik bygger på trygghet och bemötande, värdighet och respekt för individen. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som på folkpartiets initiativ kom 1993/1994, slog fast detta. Den skulle se till att den enskildes behov tillgodoses oavsett var man bor i landet.

LSS, som är en rättighetslagstiftning, måste värnas och utvecklas - inte slås sönder och nedmonteras. Riksdagen har anledning att se över lagen och göra den mer flexibel, för visst kan den bli ännu bättre om man ska förhålla sig till de enskildas behov av stöd och service.

Huvudproblemet är dock finansieringen. Jag tror att samtliga politiska partier, oavsett kulör, har efterfrågat ett större ansvar från riksdag och regering när det gäller LSS. Hittills har jag inte hört någon som föreslagit att den ska avskaffas. Men ska vi behålla den, och ska det finnas någon trovärdighet för de lagar som finns, måste staten ge oss kommunpolitiker förutsättningar att verkställa lagens intentioner på kommunal nivå.

I Västerås har majoriteten inför 2005 anslagit resurser för att öka byggnadstakten av exempelvis bostäder enligt LSS för personer med funktionshinder. Folkpartiet välkomnar detta men anser fortfarande att handikappomsorgen kan utvecklas mycket mer. Signalen måste vara tydlig även till socialdemokraterna i riksdagen, vilka med stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet i praktiken styr landet och fastställer statsbudgeten. Regeringen måste vidta åtgärder för att upprätthålla LSS.

Socialdemokraternas regeringstid har inneburit försämringar för de funktionshindrade. Inskränkningarna i rätten till personlig assistans är det mest uppenbara sveket. Det är därför på tiden och bra att regeringen nu tar ett steg mot upprättelse för de funktionshindrade genom att göra hjälpmedlen gratis för brukarna.

Ytterligare reformer behövs för att skapa en trygghet för funktionshindrade personer och samtidigt möjligheter.

Lagen reglerar ju inte enbart en omsorgsdel utan även bostad, ledsagning, fritidsaktiviteter, etcetera. Allt i syfte att ge människor förutsättningar att leva och må bra.

Jag önskar att lokala majoritetsföreträdare, liksom på riksnivå, tar sitt ansvar och visar handlingskraft. Hittills har socialdemokratiska kommunpolitiker och rikspolitiker skyllt på varandra. Nu har socialdemokraterna makten i både riksdagen, landstinget Västmanland och Västerås och det har de haft under lång tid. De har all möjlighet att förbättra handikappomsorgen om de bara vill.

Roger Haddad

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons