Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialdemokrater: Nu behövs en stärkt global kemikaliepolitik

I datorn du arbetar framför, i tröjan du har på dig, i tandkrämen som du borstar tänderna med, överallt i din vardag finns kemikalier.

Annons

De är en del av det moderna samhälle vi lever i. Problemet är att en del av dem också har farliga egenskaper. Några av dem sprider sig och tas upp av människokroppen. 

Några orsakar allergier, en del är cancerframkallande och en del är hormonstörande. Därför behövs en global kemikaliepanel i FN:s regi. En sådan panel kan bidra till att öka kunskapen om hur kemikalier påverkar vår hälsa och vår miljö. Det behövs för att vi ska få en säkrare global kemikaliehantering. 

I början av 1970-talet tog Olof Palmes socialdemokratiska regering initiativet till att bilda Kemikalieinspektionen. Något som bidragit till att Sverige har en större kunskap på kemikalieområdet än andra länder. 

Men för tiotusentals av de ämnen som finns registrerade inom EU saknar vi fortfarande de kunskaper som behövs för att kunna bedöma hur ämnena påverkar människors hälsa och miljön. Margot Wallström tog som EU:s miljökommissionär initiativ till att ta fram EU:s nya kemikaliepolitik Reach. Socialdemokrater i EU:s ministerråd och Europaparlament har drivit på för en säkrare kemikalieanvändning inom EU. Två principer har varit viktiga i arbetet för säkrare kemikalier. 

För det första försiktighetsprincipen. Denna innebär till exempel att när det finns osäkerhet om ett ämnes farighet, ska man betrakta det som farligt. Detta är särskilt viktigt då det kommer till olika ämnen och kemikalier då det sällan finns exakt vetskap om hur ett ämne påverkar vår hälsa eller miljö. För det andra den så kallade substitutionsprincipen. Den innebär att farliga kemikalier ska ersättas med andra mindre farliga alternativ. Denna princip var kanske den mest omstridda under Europaparlamentets arbete med den nya kemikalielagstiftningen, exempelvis röstade de svenska moderaterna emot denna princip och satte därmed kemikalieindustrins vinstintressen framför miljö och hälsa. 

Sedan 2007 är EU:s kemikalielagstiftning Reach på plats och EU har nu den starkaste kemikalielagstiftningen i världen, även om det fortfarande finns utrymme för förbättringar. Det ger EU vad man ibland kallar grön makt på världsarenan. Andra delar av världen som vill handla med EU måste ta hänsyn till de regler som gäller i EU. EU kan i sin tur driva på i de internationella kemikalieförhandlingarna eftersom vi här har valt att gå före och börja ställa krav på kemikalieindustrin. 

I och med Reach kommer kunskapen om kemikaliernas negativa effekter på miljö och människor att öka. Det kommer att få betydelse för vilka ämnen som tillåts här i Europa, och därmed också för hur kemikalier används i resten av världen. Men kunskapen om hur kemikalier påverkas oss behöver fortfarande förbättras och systematiseras. Inte minst om hur olika kemikalier i samverkan kan orsaka större problem än var för sig.

För tre år sedan antogs inom FN en global kemikaliestrategi. Vi vill nu gå vidare och

inrätta en global kemikaliepanel FN:s regi. En sådan panel skulle kunna bidra till ett bättre kunskapsunderlag för en säkrare kemikaliehantering i världen. Panelen skulle kunna fungera på samma sätt som FN:s klimatpanel gör på klimatområdet. 

Kemikaliepanelen skulle samla världens främsta forskare på kemikalieområdet och ge politiker en bra vetenskaplig grund att stå på också i kemikaliefrågor. Det behövs för att kunna driva fram en säker kemikalieanvändning i hela världen. 

Valet till EU-parlamentet den 7 juni handlar om vilket EU vi vill se de närmaste åren. Genom att ligga i framkant på miljöområdet kan EU både bidra till en bättre miljö, och stärka sin konkurrenskraft. Det behövs för jobben och välfärden i framtiden.

Åsa Westlund

EU-parlamentariker 

Ingvar Carlsson

före detta statsminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons