Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialstyrelsen: Kommuner måste ta sitt ansvar för äldre

Många kommuner brister i arbetet med att förebygga fallolyckor, trycksår och undernäring hos äldre som bor i vissa äldreboenden.

Annons

Det visar uppgifter som kommunerna själva har redovisat till Socialstyrelsen.

Fallolyckor leder varje år till mycket svåra skador hos många äldre. Livskvaliteten försämras för den enskilde som får svårt att röra sig, blir isolerad och i vissa fall helt beroende av andra.

Olyckor av det här slaget är den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar sig. Under 2010 dog i Sverige 348 kvinnor och 354 män som var 75 år och äldre som en följd av att de hade fallit.

Men det går att förebygga fallolyckor. Ett sätt är att bedöma vilka personer som riskerar att ramla och därigenom förhindra skador och öka tryggheten för de äldre. Detta kan ske genom till exempel balansträning, fysisk aktivitet samt genomgång av den äldres läkemedel för att minska risken för allvarliga biverkningar.

Vissa kommuner arbetar aktivt med att förebygga fall, andra gör det inte alls. I Fagersta görs bedömningar av fall för 97 procent av de äldre i särskilt boende. För Arboga är siffran 39 procent. Det finns även stora skillnader inom kommunerna. Västerås kommun uppger att riskbedömningar för fall görs för samtliga äldre vid 30 boenden, men att det bara görs för hälften av de äldre i ett annat boende.

Det visar de enkätuppgifter som kommunerna lämnat in för 2011 och som finns i Äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats.

Trycksår är ett annat område som orsakar stort lidande för många äldre. Även här kan kommunerna arbeta förebyggande genom att personalen bedömer risk för tryckskador hos en äldre person som kommer till ett boende och förebygger sår, till exempel genom att underlätta för denne att ändra sittställning och hjälpa till att på olika sätt hålla huden torr och smidig.

Systematiska riskbedömningar är viktiga verktyg för att undvika att äldre personer skadas. Av de personer som bedömts framkommer att 68 procent löper en risk för att falla, 33 procent riskerar att utveckla trycksår och 44 procent riskerar att utveckla undernäring.

Det framgår av de nationella genomsnittssiffrorna i Äldreguiden.

Varför finns det så stora skillnader mellan och inom kommunerna? Hur länge ska vi acceptera det? Är det verkligen rimligt att 97 procent av samtliga äldre i särskilda boenden i Fagersta riskbedöms för fall, trycksår och undernäring, medan färre än 40 procent bedöms i Arboga?

Här vilar ansvaret tungt på socialnämnderna som måste bli bättre på att arbeta systematiskt för att identifiera risker och sätta in åtgärder för att aktivt förebygga fall, trycksår och undernäring.

Alla äldre personer har rätt att få det stöd och den hjälp de behöver för att få sina behov tillgodosedda. Det slås fast i lagstiftningen. Men de stora skillnaderna i fråga om riskbedömningar tyder på att långt ifrån alla socialnämnder arbetar systematiskt med att förebygga risker.

Det är nu hög tid att samtliga kommuner i landet tar sitt ansvar. Skillnader av det här slaget hör inte hemma i en god vård och omsorg om äldre.

Lars-Erik Holm, Generaldirektör, Socialstyrelsen

Marianne Lidbrink, Projektledare för Äldreguiden, Socialstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons