Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Solenergi är billigaste alternativet

Den tyska energimyndighetens nätstudie visar på en möjlig framtid för vindkraften. Studien redovisar en möjligt och genomtänkt vidareutveckling av hela systemet, skriver Lennart Blomgren och Gunnar Grusell, ordförande respektive vice ordförande i Svensk vindkraftförening.

Annons

Vindkraftens framtid - tyska energimyndighetens, DENA, studie visar vägen för vindenergins integration i det tyska kraftnätet. Studien, på mer än 500 sidor, redovisar förslag till nätanslutning av strömproducenter, särskilt vindkraftprojekt.

Vi kan inte förstå de slutsatser, som görs i VLT:s ledare den 1 mars. Tvärtom, nätstudien visar på en möjlig framtid för vindkraften. Studien redovisar en möjligt och genomtänkt vidareutveckling av hela systemet. Det krävs av alla berörda aktörer en gemensam långsiktig planering av strömförsörjningen för en hållbar stabilisering av utvecklingen för näringslivet och företagens investeringsbeslut.

Studien har utvecklat strategier för ökad användning av förnybara energikällor och dess påverkan på kraftnätet fram till år 2015. Tyngdpunkten är att belysa tillförseln av en förväntad utbyggnad på land och till havs på cirka 37 000 megawatt vindkraft. Nätstudien visar även att en andel av 20 procent förnybar el av den totala elförsörjningen är möjlig och kan nås mellan 2015 och 2020 och den ger svar på de viktigaste frågorna.

· Utbyggnad av 380-kilowattnätet - 400 kilometer måste förstärkas och 850 kilometer måste nybyggas till en total kostnad av 10 miljarder kronor.

· Försörjningstryggheten kan år 2015 säkras på dagens nivå med definierade åtgärder.

· De bestående kraftverken kan år 2015 minska koldioxidemissionen med 20-40 miljoner ton.

· Merkostnaden för denna vindkraftsutbyggnad beräknas år 2015 bli för privata hushåll mellan 3,5 - 4,4 öre per kilowattimme och för privilegierade strömkunder (industrin) 1,4 öre kilowattimme. I dessa kostnader ingår nätanslutningen, nätutbyggnad, regler- och reservkraft samt avdrag för minskade kostnader för konventionella kraftverk. Det motsvarar inte mer än 160-200 kronor per år och normalhushåll.

Vindenergiutbyggnaden kräver ökad regler- och reservkraft och de konventionella kraftverken kan minska effekten med 2 200 megawatt. Vindenergin kommer år 2015 att minska koldioxidkostnaderna 370-700 kronor per ton koldioxid. Vindkraftsutbyggnaden medför år 2015 en merkostnad på 15-21 miljarder kronor.

Bakgrunden till beställningen av denna studie är den förestående förnyelseprocessen av kraftverk i Tyskland såväl som Bundesregeringens mål för utbyggnad av el från förnybar energi i synnerhet vindenergi. Genom stängning av gamla fossileldade kraftverk såväl som den beslutade avvecklingen av kärnkraftverk måste 40 000 megawatt ny effekt tas fram till år 2020.

Denna studie är gemensamt finansierad av den tyska regeringen, branscherna för vindenergi och konventionell energi samt nätbolag. Strategin är i konsensus fastlagd av styrgruppen. En andra studie för utbyggnad av förnybar energi till år 2025 är beslutad.

Den omfattande och noggranna DENA-studien redovisar merkostnaderna för omställningen till ett uthålligt energisystem baserat på olika former av solenergi framför allt vindenergi. Solenergi finns överallt på jorden, tekniken finns och det gäller att snarast börja använda den storskaligt i serieproduktion. Om den konventionella energin måste räkna in alla miljökostnader i priset blir olika former av solenergi det billigaste alternativet. Energikonsumtionen ökar kraftigt i världen, särskilt i Kina och Indien. Fossila och kärnbränslen håller på att ta slut. Det är för miljöns skull även nödvändigt i Sverige att snarast påbörja en storskalig utbyggnad av olika former av solenergi främst vindenergi.

Det finns många frågor att lösa för att ansluta förnybara energikällor till det svenska kraftnätet. Därför krävs det en studie med representanter från svenska regeringen, Energimyndigheten, branscherna för vind-/vatten-/bioenergi och konventionell energi, Svenska Kraftnät och nätbolag (både stora och små). Nätstudien kan läsas på www.dena.de.

Lennart Blomgren

Gunnar Grusell

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons