Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Staffan Anger (m): Så får Sverige ett företagsklimat i världsklass

I dessa dagar avlöser nyheter om finansiella kriser och varsel varandra.

Annons

I en internationell jämförelse klarar sig Sverige dock förhållandevis väl genom lågkonjunktur och kriser, mycket tack vare den ansvarsfulla ekonomiska politik som förs.

För att fler än i dag ska vilja starta företag är det angeläget att ytterligare förbättra för företagen och skapa bättre förutsättningar att anställa och driva företag. Alliansen arbetar nu hårt för att våra entreprenörer ska känna att Sverige är ett land där det är enkelt, roligt och lönsamt att investera och anställa.

Under 2007 startades drygt 57 000 nya företag i Sverige. Det är 20 procent fler företag jämfört med 2006. Antalet nya företag som startades av kvinnor under 2007 ökade med 21 procent jämfört med 2006.

Forskning visar att små företag växer snabbare och har större betydelse för sysselsättningen än större företag. Små och medelstora företag samt företag i tjänstesektorn har fått en allt större betydelse för sysselsättningen i Sverige under den senaste 10-årsperioden. Generellt är till exempel små företag snabbare att införa ny teknik.

Regeringen satsar nu 16 miljarder kronor på att förbättra för företagen. Dessutom genomförs nu en rad regelförenklingar. De så kallade 3:12-reglerna har förbättrats, bolagsskatten sänks vid årsskiftet från 28 procent till 26,3 procent och arbetsgivaravgiften sänks med 1 procent.

Ett flertal nya förslag som förbättrar för företagen är under utarbetande i näringsdepartementet och kommer att presenteras under det närmaste halvåret. Vi satsar dessutom 60 miljoner kronor per år de kommande tre åren på förbättrad konkurrens.

Sammantaget är villkoren för företagande goda i Sverige.

Bolagsskatten är låg, arbetskraften är välutbildad och arbetsrätten är mer flexibel i Sverige än i många andra europeiska länder. Regeringen har i dagarna beslutat att skjuta till 1,5 miljarder till Arbetsförmedlingen för att de ska kunna hjälpa alla dem som nu varslats. Det finns dock ingen enskild åtgärd som kan ge Sverige ett företagsklimat i världsklass, utan det krävs många åtgärder på flera områden. Vår skattepolitik, som syftar till att det ska löna sig bättre att arbeta, är en viktig del. Våra investeringar på infrastruktur och för en bättre skola, är två andra.

Kanske är dock alliansens vilja att förändra och förnya den viktigaste förutsättningen för Sveriges plats i framtidens alltmer globaliserade värld.

Staffan Anger

ledamot i riksdagens näringsutskott

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons