Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Staten bör få ta över sjukvården

Annons
Styr bättre? Urban Myrdal hävdar att staten, här representerad av riksdag och kanslihus, och professionen bör ha ansvaret för sjukvården. Foto: TT

Varför vågar politikerna inte redovisa för väljarna hur sjukvården skall styras?

I en debattartikel i VLT 13 maj citerade jag Denise Norströms (s) uttalande att sjukvården borde inspireras av industrin, tänka i produktionstermer och mäta allt i siffror. Så har utvecklingen gått de senaste åren vilket har varit destruktivt. Politikerna har inte svarat på inlägget.

På SvD Brännpunkt 26 maj skriver författarna (etiker i Läkarsällskapet) hur denna styrmetod står i strid med etiken och lagstiftarens intentioner. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” och ”den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”.

Först när dessa två principer har beaktats ska den behandling väljas som är mest kostnadseffektiv.

Professionen, läkare och sjuksköterskor, kan inte längre arbeta efter deras respektive yrkes etiska principer utan de styrs av administratörer, controllers, ekonomer och politiker. Kostnader för dessa grupper har stigit kraftigt men redovisas inte öppet.

Alltmer tid tas från läkare/sköterskors samtal med patienterna och läggs på registrering och mätning. Det medför att patienterna kommer i kläm.

Sköterskor som specialiserar sig kliniskt är underbetalda, slutar, kunskapen sjunker och arbetsmiljön blir allt sämre. Men blir man administratör och håller tyst kan man göra karriär och tjäna mycket mer.

Avdelningar måste stängas, operationer ställas in och vården blir sämre beskriver yrkeskåren och pressen. I stället för att premiera barnmorskor och specialistsköterskor planerar landstingsledningen nu att bygga om sjukhusentrén och lägga pengar på robotkatter och mekanik.

Det är dags att lägga över ansvaret för sjukvården från landstingen till staten och involvera professionen så vi får en likvärdig sjukvård.

Andra viktiga frågor ansvariga politiker har vägrat besvara är de jag ställde i en debattartikel i VLT redan den 10 februari.

Politikerna har bestämt att patienten inom ett år skall kunna läsa sin journal på nätet i sitt hem. Detta utan att man redovisat hur man skall hantera två riktigt allvarliga riskgrupper; kvinnor som misshandlas av sina män och unga kvinnor som lever i ”heders-miljöer”.

I Sverige lever 70 000 flickor i en miljö där de fruktar att bli bortgifta mot sin vilja. Vi ser att flickor undertrycks, misshandlas och till och med dödas om de inte lever efter familjens krav.

Hur skall detta förhindras om männen kräver att få läsa kvinnans journal och om hon för läkaren eller sköterskan berättat att hon misshandlats, fått flytningar tydande på könssjukdom eller utrustats med preventivmedel?

Urban Myrdal barnläkare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons