Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Statoil och Lantmän: Förnybara drivmedel stryps av regeringen

Regeringen har tidigare drivit en kraftfull politik för att öka användningen av förnybara drivmedel, men om målet bara är 10 procent år 2020 så stryper man den positiva utvecklingen.

Annons

Det svenska målet för förnybara drivmedel bör öka från 10 till 20 procent år 2020. 

Användningen av förnybara drivmedel har ökat kraftigt i Västmanlands län. Av samtliga nya bilar i Västmanland under 2008 kan 21,6 procent drivas med etanol, en ökning från 12,5 procent under 2007. 

Försäljningen av etanol och biogas som drivmedel har redan lett till att utsläppen av växthusgasen koldioxid reducerats betydligt: Naturvårdsverket anger att den som tankar E85 i stället för bensin minskar bilens klimatpåverkan med två tredjedelar, och den som tankar med biogas minskar utsläppen med 85 procent. 

Därför är det omöjligt att förstå varför regeringen nu förespråkar ett mycket lågt nationellt mål för förnybara drivmedel, nämligen 10 procent år 2020. Redan förra året, 2008, uppgick andelen förnybara drivmedel i Sverige till drygt sex procent. Denna andel kommer att öka snabbt, av flera olika skäl:

För det första har EU slagit fast att inblandningen av etanol i bensin tillåts öka från 5 till 10 procent och av RME i diesel från 5 till 7 procent. Samtidigt har andelen sålda etanolbilar fortsatt att öka under det första halvåret 2009. 

För det andra kommer regeringens nya satsningar att öka användningen av biogas, och det finns en stor potential på detta område. 

För det tredje kommer elbilar att introduceras på den svenska marknaden, och delar av den el som bilarna använder inkluderas i målet om förnybara drivmedel. Dessutom ingår el inom järnvägstrafiken. 

För det fjärde, slutligen, minskade den samlade försäljningen av bensin och diesel under 2008. Denna utveckling förstärks av att de nya bensin- och dieselbilarna blir allt mer bränslesnåla. Det leder automatiskt till att andelen förnybara drivmedel ökar. 

Regeringens låga ambitionsnivå för förnybara drivmedel år 2020 står i skarp kontrast till lagkravet om att drivmedelsbolagen vid alla stora och medelstora tankställen ska

erbjuda minst ett förnybart drivmedel. Det är inte rimligt att riksdagen först tvingat fram omfattande investeringar i förnybara drivmedel, och därefter fattar beslut som gör dessa investeringar meningslösa! 

Den låga ambitionsnivån är extra allvarlig, eftersom regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att lämna förslag om hur man successivt ska kunna kvotera in förnybara drivmedel. Då låser man sig vid 10 procent år 2020. 

Med långsiktigt hållbara produktionsmetoder är vi övertygade om att etanol, biogas och andra förnybara drivmedel fyller en viktig roll för att minska trafikens klimatpåverkan. 

Dessutom skapar det sysselsättning i både Sverige och i utvecklingsländer. Miljöminister Andreas Carlgren och energiminister Maud Olofsson måste ompröva regeringens låga ambitionsnivå för förnybara drivmedel! 

Helena Fornstedt

informationsdirektör Svenska Statoil 

Joakim Säll

chef Lantmännen Energi

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons