Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stefan Johanson (M): Landstingspolitikerna är närvarande

Med anledning av VLT:s artikel på nyhetsplats den 19 mars om landstingsfullmäktigeledamöternas närvaro finns anledning till förtydliganden och klargörande för att ge en mer nyanserad bild.

Annons

Även om artikeln tydligt fokuserar på en ledamot kan man dra slutsatsen att ledamöterna är ett skolkande släkte som smiter från möten. Det är en bild som inte överensstämmer med verkligheten.

Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ och sammanträder sex gånger årligen. Av fullmäktiges 77 ledamöter är 13 hel- eller deltidsarvoderade. Resterande 64 är fritidspolitiker. Detta faktum är grundläggande i sammanhanget.

Att vara fritidspolitiker innebär bland annat att man vid sidan av sitt ordinarie arbete väljer att engagera sig för att påverka och förbättra samhället. Detta oavsett partitillhörighet. Det innebär att man avsätter tid för inläsning av handlingar, deltagande i partigruppmöten, förberedelser i form av inhämtande av annat kunskapsunderlag, sätta sig in i en hel palett av frågeområden samt att man, som en naturlig del av den demokratiska processen, deltar i möten.

Den största tiden åtgår emellertid inte till själva mötet, utan till förberedelser inför mötet.

Den alldeles förkrossande majoriteten av fullmäktiges ledamöter är samvetsgranna personer som deltar fullt ut i landstingsfullmäktiges sammanträden. De är engagerade personer som lägger ner ett stort arbete parallellt med sina ordinarie arbeten.

Ledamöter som inte deltar till 100 procent eller inte deltar fullt ut har, och kommer alltid att förekomma. Oavsett om församlingen heter landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige. Och oavsett var i Sverige den finns.

Anledningar till detta är inte sällan: egen sjukdom, sjukdom i familjen eller svårigheter att komma ifrån arbetet. Anledningen kan även bero på att förutsättningarna förändras under pågående mandatperiod så som till exempel förändrade familjeförhållanden eller arbetsförhållanden. Samtliga dessa skäl är fullt godtagbara och naturliga förklaringar till att ledamöter uppvisar skilda mönster i deltagande i sammanträden.

Då det däremot utkristalliserar sig ett mönster av frånvaro som kan tolkas som att ledamöter inte har "giltigt förfall" är detta inget som är förtroendeskapande.

Frågan om ledamöternas engagemangsnivå är en fråga mellan den förtroendevalda och dennes parti och ytterst en angelägenhet mellan den valde och väljaren. Utvärdering sker vart fjärde år.

Stefan Johanson

landstingsfullmäktiges ordförande

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons