Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stefan Johanson (M): Vården i livets slutskede är viktig!

Vård i livets slutskede är en av de viktigaste och mest angelägna vårdformerna. Jag ­lämnade därför in en motion till landstiget 1998.

Annons

Mitt förslag innebar att den dåvarande hospiceverksamheten skulle utökas till, att från att gälla endast patienter från Västerås, att omfatta alla västmanlänningar. Dessutom föreslog jag en utökning av verksamheten från att innefatta endast cancerpatienter till att omfatta samtliga diagnoser som kan anses lämpliga, såsom exempelvis obotliga hjärt- lever-, lung- och njursvikter. 

Mina huvudargument var då att den palliativa vården i Landstinget Västmanland var ojämlikt fördelad såväl avseende geografi som diagnoser. Det är ytterst en fråga om livskvalitet hos de mest utsatta i samhället. 

Bakgrunden till mitt förslag var bland annat att den statliga prioriteringsutredningen, SOU 1995:5 ”Vårdens svåra val”, hade genom att i sitt slutbetänkande lyfta upp patienter med behov av vård i livets slutskede markerat att dessa individer är prioriterade. Man skrev bland annat. ”Ett värdigt avsked från livet bör enligt utredningens mening vara en av de högst prioriterade rättigheterna inom vården.” 

Dessutom föreskrivs i Hälso-sjukvårdslagen 2 § bland annat att ” Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Landstinget Västmanland lever och levde inte då upp till den målformuleringen. 

Resultatet av min motion blev dock att den avslogs av dåvarande majoriteten i landstinget. 

Nu, tio år senare, lägger nuvarande majoriteten ett förslag till landstingsstyrelsen den 2 juni som innebär just det jag då föreslog. 

Förslaget, som är ett resultat av en utredning som initierades 2008 och som nu kommer att behandlas, innebär bland annat att verksamheten vid Gryta Hospice övergår till Landstinget Västmanland från den 1 januari 2010, att en länsgemensam verksamhet med placering inom onkologkliniken som benämns Palliativ samverkansenhet byggs upp, samt att verksamheten ska ha 15 vårdplatser som ska vara tillgängliga för alla patienter med för verksamheten lämpliga diagnoser. 

Landstingsstyrelsen kommer nu att få ta ställning till ett förslag som innebär en satsning och ett stort steg framåt i arbetet för att satsa på en av de viktigaste vårdformerna – vård i livets slutskede. 

Det är naturligtvis min förhoppning att landstigsstyrelsen kommer att fatta ett enhälligt beslut den 2 juni där samtliga partier ställer sig bakom förslaget. 

Stefan Johanson

ledamot av landstingsfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons