Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Storsatsning på förskolan

Annons

Under år 2006 fortsätter satsningen på fler platser och ökad kvalitet i förskolan i Västerås. Socialdemokraterna och vänsterpartiet står bakom att förskolans resurser ökar med hela 52,2 miljoner kronor, varav 16 miljoner kr utgörs av ett riktat statsbidrag för ökad personaltäthet.

Förskolan får därmed ett stort tillskott. Under år 2005 hade förskolan omkring 505 miljoner kr. Budgeten för år 2006 motsvarar alltså en ökning med över 10 procent.

Det finns två mål för den stora satsningen på föreskolan. Dels behövs det fler platser därför att antalet barn glädjande nog har ökat. Dels ska antalet barn i barngrupperna minska successivt.

För att klara de dubbla målen behövs omkring 125 nya medarbetare och ett 40-tal nya förskoleavdelningar under år 2006. Samtidigt behöver äldre förskolor rustas och moderniseras.

Ett omfattande arbete pågår också för att rekrytera medarbetare och att få till stånd nya förskoleavdelningar såväl inom den kommunala som privata förskolan. Enbart nu under januari fattas beslut om att öppna fem nya förskoleavdelningar i den kommunala förskolan. Många privata förskolor har också utökat antalet platser.

Ambitionen är att de föräldrar som önskat placering för sina barn en viss dag också ska få detta. Men precis som Staffan Jansson skrev i ett tidigare debattinlägg är januari, februari och mars tre månader där det ställs stora krav på antalet placeringar i förskolan. Sedan klingar det av, bland annat beroende på att inskolningen till sexårsverksamheten börjar under våren.

Den här stora satsningen på förskolan nämns inte med ett ord i den senaste debattartikel av de tre moderaterna Elisabeth Unell, Margareta Berg och Peter Jannborg den 10 januari. I stället ägnar de sig åt mytbildning kring familjedaghem och privata förskolor.

Fakta är att privata förskolor är välkomna att starta verksamhet i Västerås. Befintliga privata förskolor är även välkomna att utöka sin verksamhet om man önskar detta. Även privata familjedaghem är välkomna att etablera verksamhet.

Den fria etableringen för privata förskolor som moderaterna ömmar för finns alltså redan.

Vi vill också klargöra att familjedaghem är en del av Västerås förskola. För många föräldrar och barn är familjedaghemmen ett bra alternativ. Västerås kommun har också - till skillnad mot flera kommuner av jämförbar storlek - värnat om familjedaghemmen.

Samtidigt kan vi konstatera att familjedaghemmens verksamhet i Västerås har minskat i omfattning. Detta beror dels på att föräldrarna föredrar placering i förskola - vare sig den är kommunal eller privat - framför placering i familjedaghem. Dels beror det också på växande svårigheter att rekrytera dagbarnvårdare.

De tre moderaterna fortsätter också att kräva att barn till arbetslösa och föräldralediga bara ska få vara i förskolan max tre timmar. Motivet är att antalet platser i förskolan kan öka.

Förskolan är till för barnen. Den moderata linjen för förskolan innebär att barn ställs mot barn. Var finns barnperspektivet i moderaternas politik för förskolan i Västerås?

Helt klart behöver vi flera platser i förskolan, både för att ta emot flera barn och för att det ska bli färre barn i barngrupperna.

Men vi socialdemokrater vill inte ställa barn mot barn. I stället vill vi bygga ut förskolan och öka antalet platser i hela förskolan. Väljarna bör fråga sig varför moderaterna väljer att inte lyfta fram en utbyggnad av förskolan i Västerås.

Britt Sandström

Staffan Jansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons