Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Strandskydd för biologisk mångfald

Sveriges länsstyrelser fick för ett par år sedan regeringens uppdrag att se över äldre beslut för utökat strandskydd.

Annons
Värdefulla. Skyddade stränder bidrar till friluftsliv och biologisk mångfald. Foto: VLT:s arkiv

I samband med ändringarna i lagen om strandskydd 2009 upptäcktes att många av de äldre besluten om utökat strandskydd till 300 meter saknade naturvärdesmotiv.

De grundade sig bara på friluftsliv och tillgänglighet till stränderna. I och med uppdraget har vi kunnat rätta till det.

Vi har också kunnat justera vilka områden som ska omfattas av det utökade strandskyddet. Våra medarbetare har i det här arbetet gjort en sammanställning av stränders värden i hela länet.

Sammantaget innebär beslutet att en mindre del av länet omfattas av ett utvidgat strandskydd, men att de delar som nu är skyddade har väl motiverade och dokumenterade natur- och friluftslivsvärden.

Det bör framhållas att översynen inte berör det generella strandskyddet från 1975 om 100 meter. Det berör i stort sett alla sjöar och vattendrag i Sverige och finns kvar.

Länsstyrelsen beslutade redan 1967 om utvidgat strandskydd till 300 meter för stränder av särskilt skyddsvärde. Det beslutet gäller fram till nu och omfattar Mälaren, Långsvan, Dalälven och delar av Åmänningen.

Den nu gjorda översynen innebär att många områden som hittills haft ökat strandskydd har plockats bort. Samtidigt har några områden med höga natur- och friluftsvärden tillkommit och fått utökat strandskydd.

Strandskydd engagerar och berör många. Både de som vill ha möjligheten att utveckla och bygga strandnära, och de som vill bevara och skydda samma områden.

Förslag till beslut har varit på remiss och vi har fört dialog med kommunerna. Synpunkter som bland annat förts fram på förslaget har handlat om att ett utökat strandskydd försvårar bebyggelse- och befolkningsutveckling genom att hindra expansion i attraktiva sjönära lägen.

Samtidigt finns det längs stränderna områden med stora skydds- och rekreationsvärden som är av stor betydelse för västmanlänningarna och även för besöksnäringen i länet. Vi har också tagit hänsyn till kommunernas planering av till exempel bostäder.

Länsstyrelsen arbetar för ett långsiktigt hållbart Västmanland genom att ha ett helhetsperspektiv och väga olika samhällsfrågor mot varandra. Beslutet innebär en sammanvägning av de olika intressen som ska beaktas.

I den nya strandskyddslagen finns en möjlighet för en kommun att i samband med sin översiktsplan peka ut så kallade LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Flera kommuner i länet har genomfört eller påbörjat den typen av arbete.

Det innebär en möjlighet att inom avgränsade områden bygga där strandskydd gäller om det bidrar till landsbygdens utveckling. Beslutet om utökat strandskydd påverkar den möjligheten väldigt lite och vi har tagit hänsyn till de LIS-områden som redan är utpekade.

De områden som nu efter Länsstyrelsens beslut har ett utökat strandskydd är de områden i länet som hyser de högsta natur- och friluftsvärdena kopplat till stränderna. Det handlar om en ovärderlig biologisk mångfald och möjligheten till ett rikt friluftsliv.

Beslutet bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling och värnar våra strandområden och ekosystem. Det är också en del i Länsstyrelsens arbete för att Västmanland ska bli en bättre plats att bo och verka på.

Beslutet finns i sin helhet på Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/vastmanland/.

Ingemar Skogö Anders Åhlund Länsstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons