Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sveaskog: Skogens framtid är ljus

Det generella påståendet att Sveriges framtida skog kommer att vara utarmad på biologisk mångfald är fel. Tvärtom går vi mot en ljus framtid med en framväxande skog som på många ställen kommer att ha en större artrikedom än dagens skogar.

Annons
Växer. Enligt Sveaskog ser det ljust ut för den svenska skogen.

Sveaskogs storskaliga skogsinventeringar på 280 000 hektar över hela landet styrker detta. Det är goda nyheter, inte minst för många hotade arter.

Den senaste tiden har journalister, debattörer och opinionsbildare framfört att dagens skogsbruk, med trakthyggesbruk som dominerande avverkningsmetod, hotar både biologisk mångfald och möjligheterna till ett värdefullt friluftsliv i skogen. Vi anser att kritiken är onyanserad och känner inte igen oss i den dystra bild av skogen som målas upp.

Som vi ser det så är stora delar av det svenska skogslandskapet på väg att förändras i en positiv riktning. Kombinationen av statens formella skogsskydd och skogsägarnas frivilliga avsättningar har aldrig varit större.

Även mängden naturvårdsskogar som sköts för att öka naturvärdena har ökat markant. Dessutom får de träd och trädgrupper som lämnas vid avverkning ett allt högre naturvärde. Hur kan då bilden av skogens utveckling skilja så mycket?

Vi upplever att debattörerna blandar ihop 1900-talets skogsbruk med dagens. De ensartade skogar som lyfts fram i debatten är resultatet av 1950-talets skogsbruk. Debattörerna ser inte till de stora positiva förändringar som skett i skogsbruket de senaste 20-30 åren. Än mindre försöker man utvärdera vad dessa ekologiska framsteg innebär för våra hotade arter i nästa generations skogslandskap.

Det skogsbruk som var gängse från mitten av förra seklet och en bit in på 1980-talet var inte hållbart. Och konsekvenserna av det lever vi med i dag, med ensartade produktionsskogar som har låga naturvärden. Men poängen är att dessa skogar – planterade utifrån gårdagens lagstiftning – nu ger plats åt sådana med betydligt högre naturvärden.

Sveaskog använder 20 procent, eller 630 000 hektar, av våra produktiva skogar till naturvård. Naturhänsyn sker inte bara i avsatta skogar utan även i brukad skog. När vi avverkar skog lämnar vi i snitt cirka 36 träd per hektar. Träden vi lämnar kvar skapar en mer varierad skog och ger förutsättningar för en ökad biologisk mångfald.

När vi påstår att framtiden är ljus så tar vi fasta på just detta faktum – att den framväxande skogen har helt andra ekologiska kvaliteter. Vi kan göra detta påstående eftersom vi sedan 2002 varit ute och – fram till i år – inventerat 280 000 hektar av våra skogar.

Vi kan helt enkelt konstatera att vi ökar mängden riktigt gammal och värdefull skog med våra avsättningar för naturvård.

Slutsatsen är att de produktionsskogar vi skapar i dag – som i framtiden ger förnybar skogsråvara till samhället – kommer att rymma väsentligt högre naturvärden i form av gamla träd och döda träd. Det är goda nyheter för den biologiska mångfalden och får förhoppningsvis också stor betydelse för våra hotade arter.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons