Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svenska åkerier: Vi vill ha justa spelregler

Regeringens beslut att höja dieselskatten från årsskiftet har - milt sagt - fått åkerinäringen att höja på ögonbrynen. Jag vill försöka beskriva varför vi reagerar så kraftigt.

Annons

Låt mig först och främst lägga fast att svensk åkerinäring stöttar alla initiativ som hjälper oss att minska miljöbelastningen från vår bransch. Näringen har länge jobbat med kraftfulla åtgärder för att minska miljöbelastningen:

? Miljöklassade bränslen

? Alternativa bränslen

? Utbildning i Sparsam körning (Eco Driving)

? Kvalitets- och miljöcertifiering

? Effektivare transportupplägg

? Kombitrafik

Listan kan göras lång……

I många hänseenden är svensk åkerinäring i världsklass när det gäller transporter och miljö, men mycket återstår att göra. En av grundtankarna i regeringens åtgärdsplan är att föra över transporter från väg till järnväg. Vissa typer av transporter kan (och gör redan nu) säkert i kombitrafik också gå på stålhjul, men fakta är att drygt 50 procent av alla transporter sker inom en radie på 10 mil, och då är godståg oftast inget alternativ.

Åkerinäringen utför kollektivtrafik av gods och borde istället kompenseras med sänkta skatter och avgifter så att det svenska konkurrensläget inte försämras. För den svenska åkerinäringen får alla höjningar av skattepålagor den effekten att vår internationella konkurrenskraft försämras ytterligare.

Höjda kostnader för transporter innebär också att åkeriföretagens kunder måste kompensera sig i form av högre priser, vilket i slutändan drabbar konsumenten.

Det finns totalt cirka 9300 åkeriföretag i Sverige. Merparten är småföretag där ökad sysselsättning direkt ger genomslag i fler arbetstillfällen. Näringen omsätter cirka 80 miljarder kronor.

Det torde vara av riksintresse att skapa goda förutsättningar för denna näring att växa. Det är dessutom bra för miljön att låta svenska åkerier sköta transporterna. De utländska åkerierna kommer hit med fordon som är betydligt kortare än de svenska. För att transportera samma mängd gods som två svenska långtradare med 60 tons totalvikt går det åt tre utländska ekipage.

Svensk åkerinäring kräver inget annat än justa spelregler för att kunna konkurrera på lika villkor. Vi vill kunna fortsätta att vara ledande när det gäller bland annat att bedriva ett seriöst miljöarbete.

Men då håller det inte att skapa styrmedel i Sverige som ytterligare snedvrider konkurrensen för ett stort antal hårt arbetande småföretag.

Eddie Hansson

Verkställande direktör LBC Västerås AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons