Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ta fram en kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom!

Annons

Barnfattigdomen ökar i hela Västmanland. I länet lever över 7 000 barn i ekonomisk utsatthet.

Redan förra året kunde Rädda Barnen visa att barnfattigdomen återigen har börjat öka. Nu ser vi att den ökningen fortsätter. 13 procent av alla barn i Sverige, eller 248 000 barn, växer upp i fattigdom. Av de barnen bor 7 295 här i Västmanland. Det är mer än 900 fler än i förra årets rapport. Köping, Sura-hammar och Norberg tillhör de kommuner i landet där utvecklingen varit sämst.

Barnfattigdomen har under året som gått varit en het politisk fråga, men trots det ser vi väldigt få exempel på konkret politisk handling för att minska problemets omfattning. I stället möter vi på Rädda Barnen unga som tidigt riskerar att tappa tron på både sig själv och samhället. Där man borde se satsningar på nationella välfärdssystem och på kommunal service, ser vi snarare neddragningar och besparingar. De med sämst ekonomiska förutsättningar får det allt svårare.

För att bryta den negativa utvecklingen behöver vi en lång-siktig hållbar politik som gör att barnen inte blir de som tar den största smällen vid ekonomiska kriser. Det gäller inte bara på nationell nivå. Visst hjälper det om fler föräldrar har ett jobb och kan försörja sin familj, men vi måste inse att vi kan göra något här och nu för de mest utsatta. Inget barn ska behöva bli diskriminerat för att det inte finns pengar till det mest väsentliga.

Att få bort barnfattigdomen görs inte i en handvändning, men redan i dag finns det här i Västmanland mycket man kan göra för att mildra konsekvenserna för de mest ekonomiskt utsatta. Det är upp till varje kommun att till stor del själv bestämma vilken service och vilka tjänster den ska erbjuda sina invånare. Det finns ingen lag som tvingar kommunerna att ha familjecentraler, skol-hälsovård med både kuratorer och psykologer, ungdomsmottagningar, och uppsökande socialtjänst. Man kan som politiker välja att leta efter besparingsmöjligheter här, men vi på Rädda Barnen skulle önska att våra kommunala politiker vågade sätta ner foten och säga: ”Det här måste vi göra för barnen och ungdomarna, det är vår uppgift att ta hand om de mest utsatta.”

Om inte kommuner i Västmanland eller andra delar av landet klarar av det kräver Rädda Barnen att staten går in och ser till att kommunerna uppfyller Sveriges åtagande enligt Barnkonventionen. Alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard, efter landets egen förmåga. För Sveriges del innebär det att inget barn ska behöva växa upp och bli diskriminerat av sociala skäl. Barn som växer upp i fattigdom riskerar att diskrimineras, och därmed få sämre utbildning, sämre hälsa och sämre möjlig-heter till en meningsfull fritid. Det är inte acceptabelt, varken i Sverige, i Västmanlands län, eller i någon av dess kommuner. Vi kan bättre än så.

Rädda Barnen anser att det bör göras en analys av hur barnfattigdomen tar sig uttryck i den egna kommunen och fråga barn om deras upplevelser samt vilket stöd de behöver . Men detta tar tid och vi menar att vissa åtgärder behövs omedelbart för att situationen för Västmanlands utsatta barn ska bli bättre nu. De kan inte vänta.

Rädda Barnen i Västmanland uppmanar därför kommunstyrelserna att skyndsamt undersöka möjligheterna för följande konkreta förslag:

w Ta fram en kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom som säkerställer att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk status. Handlingsplanen bör också innehålla riktlinjer när det gäller förhållningssätt så att inte barn och unga, som lever i ekonomiskt utsatta familjer, skuldbeläggs ytterligare.

Barnperspektiv i försörjningsstödet:

w Säkerställ att barnet kommer till tals i utredningen.

w Säkerställ att kostnader för ett barns fritidsaktiviteter ingår, till exempel medlemsavgift i förening, fotbollsskor eller instrumenthyra, och att möjligheter att gå över riksnormen finns vid behov.

w Säkerställ att kostnader för glasögon ingår i stödet.

w Säkerställ att kostnader för dator och internet-uppkoppling ingår i stödet.

w Säkerställ en helt kostnadsfri skola, med ett förbud mot uttag av avgifter.

w Satsa på förebyggande åtgärder för att säkerställa att inga barn vräks.

w Avgiftsfri familjerådgivning.

w Gör barnkonsekvensanalyser inför varje beslut.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons