Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

TCO: En bättre högskola kan ge fler jobb i länet

Den här veckan lanserar TCO ett program för hur högre utbildning ska få en viktigare roll för tillväxt och sysselsättning i Sverige och i Västmanlands län.

Annons

Med fler högskoleplatser, högre kvalitet, arbetslivsanknutna utbildningar och modernare studiestöd kan högskolan bidra till fler jobb, fler uppfyllda livsdrömmar och göra Sverige till en konkurrenskraftig kunskapsnation av högsta rang. Nu är det dags att satsa så att Sverige inte halkar efter.

En välutbildad befolkning är en viktig förutsättning för att kunna konkurrera på en internationell marknad, men också viktigt för att skapa arbeten och tillväxt i alla delar av Sverige. Högskolans roll för att stärka individer och företag blir viktigare, samtidigt blir högskolans brister tydligare.

Att både förbättra kvaliteten i den högre utbildningen och få fler att läsa vidare är nödvändigt för att stärka Sveriges och Västmanlands position i kampen om arbetstillfällen och arbetskraft.

Låt oss peka ut fyra områden som är särskilt viktiga för att utveckla den högre utbildningen:

För det första, om inte antalet utbildningsplatser ökar kommer färre svenskar att vara högskoleutbildade i framtiden. Enligt Högskoleverkets färska årsapport ligger Sverige endast på en trettondeplats på listan över andelen personer med högskoleutbildning idag, och är sämst i Norden. Det är underkänt för ett land som vill vara en ledande kunskapsnation.

Viljan att studera vidare finns, sex av tio gymnasieelever är intresserade av att läsa på högskolan inom de närmaste tre åren efter avslutad gymnasieutbildning. De växande ungdomskullarna, viljan hos svenskarna att läsa vidare och behovet av välutbildad arbetskraft pekar tydligt på behovet av fler platser, men också attraktivare utbildningar.

För det andra måste kvaliteten i utbildningarna förbättras. Ett angeläget område är undervisningstiden. När utvecklingen går i en riktning mot allt fler studenter per undervisande lärare och mindre lärarledd handledning, riskerar andra försök att utveckla högskolan att bli fruktlösa. Rikt-märket bör vara att varje student får minst 15 timmar lärarledd undervisning per vecka.

Den tredje utmaningen är behovet av att förbättra kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Mer praktikinslag i utbildningarna och mer samverkan med arbetsgivare är viktiga sätt att förbättra studenters möjligheter att få jobb och samtidigt förse arbetsgivare med kompetent arbetskraft. All utbildning bör därför vara arbetslivsanknuten och innehålla praktik i någon form.

Ett fjärde område som kräver uppmärksamhet från våra politiker är studenters levnadsvillkor. Dessa villkor har stor betydelse för individers möjlighet och vilja att läsa vidare. Idag har studenter hela 30 karensdagar och ingen rätt att vara deltidssjukskrivna. I ett kunskapssamhälle måste även studenter få tillgång till trygghetssystemen och inte minst a-kassan som studenter nyligen blivit utestängda ifrån. Lika viktigt är att höja studiemedlet, så att fler får reella möjligheter att läsa på högskolan.

Halva mandatperioden har just avverkats och det är två år kvar till riksdagsvalet. Från Västmanlands län har både Jessica Polfjärd (m) och Pia Nilsson (s) plats i riksdagens utbildningsutskott. Vår uppmaning till dem är att använda dessa två år till att att jobba för att få regeringen att gå från ord till handling; satsa på att göra högskolan tillgänglig för fler, öka kvaliteten i utbildningarna, skapa förutsättningar för en bättre samverkan med arbetslivet och modernisera studiemedelssystemet. Genom förbättringar inom dessa områden kan vi utveckla både individer och företag, något vi alla vinner på.

Sture Nordh

ordförande TCO

Birgitta Bjurstig

ordförande TCO-rådet i Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons