Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tidningsutgivarna: Journalistförbundet attackerar tryckfriheten

Annons

"Uppdrag att vara utgivare skall innefatta befogenhet att öva inseende över skriftens utgivning och bestämma över dess innehåll, så att intet däri får införas mot utgivarens vilja", och "inskränkning i den befogenhet, som sålunda tillkommer utgivaren, vare utan verkan". Så stadgas i tryckfrihetsförordningen

Journalistförbundet varslar om stridsåtgärder och utfärdar "Förbud mot all hantering av, och befattning med, material som ej har producerats av anställd vid den egna redaktionen". För VLT:s del träder detta varsel i kraft 29 augusti 2007 kl 16 till och med onsdagen den 5 september kl 16. Detta innebär de facto att Journalistförbundet inträder i utgivarens ställe.

Journalistförbundet har nu gjort något som uppenbarligen strider mot tryckfrihetsförordningens avsikt, anda och hittillsvarande tillämpning. Journalistförbundets stridsåtgärd begränsar allsidig information, debatt, opinionsbildning och kultur i de tidningar som Journalistförbundet egensinnigt valt ut. Man försvårar för tidningarna och begränsar deras möjligheter att rapportera viktiga nyheter, och man beskär möjligheten att där uttrycka sin mening och ta del av andras yttranden. Det är milt sagt förvånande, med hänsyn till att Journalistförbundet i andra sammanhang gärna säger sig vilja hävda tryckfrihetens intresse.

Att stridsåtgärden dessutom riktar sig mot alla de frilansskribenter som är medlemmar i Journalistförbundet är förstås ett bekymmer som Journalistförbundet får hantera internt.

I ett försök att klädsamt buga för tryckfriheten - och det tyder på att Journalistförbundet egentligen förstått att den nu valda stridsåtgärden är i strid mot tryckfrihetsförordningen - säger man sig undanta ansvarige utgivaren från förbudet. Många utgivare kommer att göra så gott de kan för att se till att ordet inte begränsas till fast anställda medarbetare under den tid konflikten pågår. Men för många tidningar utgör material från andra än de fast anställda en så väsentlig och omfattande del av innehållet, inte minst när det gäller debatt och kultur, att det i praktiken blir övermäktigt för utgivaren, att själv införa externt material i tillräcklig omfattning.

Journalistförbundets åtgärd innebär en selektering av vilka som skall få medverka till bland annat opinionsbildningen. Journalistförbundet gör sig härmed skyldigt till ett angrepp på tryckfrihetsförordningen som för alltid kommer att kasta en skugga över förbundets trovärdighet i tryckfrihetsfrågor.

Barbro Fischerström

vd Svenska tidningsutgivareföreningen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons