Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tillsätt en haverikommission!

Annons

Det är lättare att plocka ned månen än att få landstingsledningen att medge att man har gjort en felbedömning vid upphandlingen av familjeläkarvård.

I stället skickar landstingsmajoriteten in nya skribenter att upprepa samma argument.

Landstingsledamoten Lars Eriksson (s), liksom tidigare riksdagsledamöterna Göran Magnusson (s) och Sven-Erik Österberg (s), försöker dölja sakfrågan i politisk retorik och personangrepp och skyller den uppkomna situationen på de avsatta läkarna. Hans pikanta "nordkoreanska" hyllning av den skicklige ledaren Glenn Andersson renderar honom säkert nästa lediga landstingsrådsbefattning men tillför i övrigt intet nytt. Vad han försummar att nämna är att Glenn Andersson har haft ansvar även för det uppkomna underskottet och att samme Andersson under valrörelsen försäkrat väljarna om god ekonomi med 300 miljoner över till primärvård, patienter och personal trots att prognos 1, 2002 visade något helt annat.

I sitt inlägg förklarar Åke Hillman att meningen med lagen om offentlig upphandling (LOU) är att genom konkurrensutsättning få ett fördelaktigare pris och/eller bättre kvalitet på den upphandlade tjänsten. Just det!

Den upphandling av primärvård som nu genomförts utan medicinsk sakkunskap leder emellertid till högre kostnader trots att priset från början är fixerat. Detta beror på att vikarierande läkare genererar högre kostnader för röntgen, lab och övriga remisser, fler inläggningar på sjukhus och ofta längre sjukskrivningar eftersom de inte känner patienterna. Detta är ett välkänt faktum.

Caremas svårigheter att rekrytera är kraftigt lönedrivande vilket man naturligtvis som fackförening bejakar men för den offentliga arbetsgivaren är detta ett extra bekymmer. Carema dränerar den offentliga primärvården som också tvingas anlita fler hyrläkare. Den debatt som har förts kring upphandlingen och det faktum att Landstinget Västmanland nu lämnat sitt berömda familjeläkarkoncept, ett föredöme för andra, skapar stora rekryteringssvårigheter i framtiden och har dragit ett löjets skimmer över vårt landsting. För dem som jobbar i primärvården har det tagit bort arbetsglädjen och entusiasmen. Den kostnaden går inte att uppskatta. Det osäkra läge som skapats gör att vi i dag inte kan rekommendera våra kollegor att ta anställning i Västmanland.

Upphandlingen av primärvård från Carema innebär dessutom att Landstinget Västmanland nekar patienten att fritt välja läkare i strid med hälso- och sjukvårdslagen. Mångåriga patient-läkarrelationer liksom läkar-distriktssköterske-relationer slås sönder. Carema kommer att använda vikarier till mer än häften av patienterna.

Detta är en kvalitetsförsämring som dessutom hotar patientsäkerheten.

Resultat: Det blir dyrare och sämre, vilket alltså är i strid med andemeningen i lagen om offentlig upphandling. Endast processen - inte resultatet är granskat av kammarrätten. Det ligger utanför dess kompetens.

För att Carema skall klara sitt åtagande skapas uppenbarligen särskilda regler. Detta är inte för patienternas bästa utan för att skydda landstingsledningen. Enligt familjeläkarkonceptet skall läkarbyte meddelas två månader i förväg. När endast dagar återstår har ingen erbjudits någon ny läkare. Vid brist på läkare kan man enligt familjeläkarkonceptet listas på en "fiktiv" läkare. Det råder ingen brist. Landstinget hindrar i stället "lediga" läkare att ta patienter.

Det är ett anständighetskrav att landstingsledningen erkänner att man gjort en felbedömning vid upphandlingen och missat det viktiga "skallkravet": l Fast anställda läkare.

l De ansvariga måste omedelbart omplaceras till uppgifter som bättre motsvarar deras kompetens.

l En partsgemensam haverikommission måste omgående tillsättas med uppgift att rädda vad som räddas kan ur spillrorna och att återinföra familjeläkarsystemet i Västmanland inklusive fritt val av läkare.

STIG REINHOLDSSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons