Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tillsätt en haverikommission!

Annons

Västmanlands prisade familjeläkarsystem har fallit i spillror. I stället för att vända sig till den läkare man känner sedan länge tvingas många sedan den 1 juli anlita namnlösa läkare på nya mottagningar de inte valt och landstinget förbjuder dem dessutom att byta läkare. Brev och remissvar från lasarettet hamnar i ett arkiv på landstingets kansli - vilken patientsäkerhet ger det? Men varje individ förfogar fortfarande själv över sin journal och kan vägra att lämna ut den till en för dem okänd läkare.

Hur kunde det gå så snett? Vad var det som hände? Versionerna skiljer sig starkt mellan den politiska maktapparaten och de "avsatta" läkarna.

Den fackliga insynen sker genom det centrala ledningssamrådet, där undertecknad representerat Läkarföreningen. Inför upphandlingen uttryckte vi där vår oro för om man skulle åsidosätta hälso- och sjukvårdslagens (HSL) regler om patientens rätt att själv välja sin läkare. Vid upprepade tillfällen underströk landstingsdirektör Brithon, biträdande landstingsdirektör Burström samt landstingsrådet Lööf, att man inte hade någon anmärkning mot de inarbetade mottagningarna utan att man förutsatte ett fortsatt samarbete, något som vi litade på. Sedan hade vi ingen insyn. Efter dessa försäkringar lämnades anbuden in som en formalitet. Läkarföreningen fick även löfte om att anbuden skulle granskas av medicinsk expertis, vilket inte skett. Upphandlingsbeslutet fattades utan föregående förhandling med de fackliga organisationerna.

Varför vissa mottagningar inte fick förnyade avtal är fortfarande höljt i dunkel. Varken de berörda, oppositionens politiker (se VLT den 9 juli) eller vi som fackliga företrädare har fått någon information om bristerna. Edvard Hefner har visserligen via VLT fått besked om att hans mottagning skulle ha klarat kraven - om den inte lierat sig med övriga mottagningar. Kanske samma gäller för de övriga, eftersom ingen vill presentera fakta. Sanningen kanske är, att vissa mottagningar valts ut för att lämnas till annan huvudman - eller att den nya huvudmannen själv fått välja ut lämpliga mottagningar?

Visst, upphandlingen följer lagparagraferna. Men man hade kunnat följa samma paragrafer och samtidigt uppfylla HSL:s krav. Om kvalitetskrav som fast anställda läkare och god kontinuitet hade ställts i upphandlingen hade vårt familjeläkarsystem bestått. För att hjälpa Carema på traven måste landstinget nu skapa specialregler och undantag.

Vem eller vilka som bär det yttersta ansvaret döljs bakom tjocka politiska dimridåer. I de flesta andra landsting hade förmodligen de ytterst ansvariga redan fått lämna sin post.

Kraftfulla åtgärder kommer att krävas:

w Landstingsledningen måste erkänna, att upphandlingen inte hanterats på ett korrekt sätt. En haverikommission som utreder det som skett måste omgående tillsättas. Den eller de ytterst ansvariga bör befrias från sina uppdrag.

w Det är nu absolut nödvändigt att lagstifta om ett nationellt familjeläkarsystem med fritt läkarval. I väntan på detta måste varje västmanlänning tillerkännas rätten enligt HSL att själv välja sin familjeläkare och varje familjeläkare måste få rätten att verka, förutsatt att han/hon kan rekrytera patienter. Alla måste få verka på samma villkor.

w En mer långtgående konsekvens av inkompetensen och maktfullkomligheten blir landstingens avskaffande. Detta börjar man inse på nationell nivå, Västmanlands agerande hjälper till att påskynda processen.

INGE ERIKSSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons