Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tomas Salzmann (m): Välstånd bara genom förbättrad tillväxt

Annons

Att arbeta med politik är att fundera över framtiden. Allt för ofta styrs frågor av kortsiktiga intressen och enskilda gruppers önskan om att få det bättre på bekostnad av andra. Att fördela det välstånd vi har idag engagerar fler än att fundera över hur vårt välstånd skall skapas för framtiden.

Den välkända banken Goldman Sachs har gjort en prognos baserad på aktuell tillväxt och befolkningsökning som visar att stora förändringar kommer att ske. Länder som idag betraktas som u-länder kommer att få en helt annan position 2050. Världens mest välmående länder kommer att vara Kina, följt av USA och Indien. Länder som Bangladesh, Mexiko och Vietnam kommer alla att ha passerat Sverige i välståndsligan.

Prognosen visar att om tillväxten i Sverige fortsätter

som det ser ut idag, så kommer det svenska välståndet att avsevärt försämras.

Sveriges välstånd kan bara förbättras genom fortsatt tillväxt. Ökningstakten kan bara höjas genom kraftfullare satsningar på forskning och utveckling. Trenden som Goldman Sachs har räknat fram måste brytas och det kan bara göras genom kraftfulla åtgärder och politiskt mod. Beslut måste fattas på såväl kommunal som statlig nivå, och som gör att Sverige - trots vår mycket begränsade befolkning, mindre än 0,1 procent av hela världens befolkning 2050 - ändock skall kunna fortsätta att må bra.

Vi som är engagerade i forskningsfrågor vet att för att bygga välstånd och framgång krävs det långsiktiga satsningar på utbildning. Resultat ses ofta först om 10-20 år

eller kanske ännu längre fram. För att få fram goda resultat måste vi börja från grunden.

Första grundstenen är att bygga en konkurrenskraftig grundskola. Grundskolans resurser måste prioriteras ytterligare och lärarnas statuts och löner måste höjas. Utan deras insatser kommer vi aldrig att lyckas.

Lärarutbildningen måste förändras så att den prioriterar kunskap och förmåga att lära ut. Rektorerna måste få tid att leda det pedagogiska arbetet och avlastas från administrativt arbete. Många rektorer använder idag mer än 50 procent av sin tid till annat än att leda skolan.

Gymnasieutbildningen måste inriktas mot att bygga kunskaper. Det går varken att göra med lärarlösa lektioner, uteblivna lektioner eller obehöriga lärare. Säkerställ kvaliteten genom att införa regelbundna inspektioner och offentliggör resultaten. De som inte uppnår rätt nivå skall förlora sin licens för att bedriva undervisning.

Gymnasieåren måste bli inriktade mot att det är "häftigt" att studera och inte prioritera "bollkunskap eller styrkelyftning".

Varje elev måste prioritera studierna även utanför den schemalagda tiden och det skall även avspeglas i betygen. Resurser måste avsättas för att schemalägga hela veckan.

Universiteten och högskolorna har blivit en förlängning av gymnasieårens låt gå-mentalitet. När studierna inte är mer krävande än att man samtidigt har tid att nästan

arbeta fulltid så har högskolan misslyckats med sitt uppdrag. Höj studiebidraget men kräv samtidigt resultat av studenterna.

En akademisk examen i Sverige ger bara en begränsad kunskap. De 3000 nya ingenjörer som examineras per år i Sverige har bara lärt sig en del av vad de 300000 nya ingenjörer som examineras i Kina har lärt sig. Vilken arbetsgivare väljer en sämre

utbildad person jämfört med en bättre utbildad person när man kan välja?

Universiteten och högskolorna måste trimmas och den utslätade profil som de har idag är inte till gagn för någon. Mälardalens högskola borde därför minska i antal elever men istället bygga spets inom de områden där det finns ett behov av kompetens för näringslivet i närområdet. Samarbeten skall riktas mot Kungliga tekniska högskolan, andra högteknologiska universitet och forskningsinstitut där det finns kompetens och högkvalificerad forskning.

Ett utökat samarbete med Örebro ger inget tillskott utan endast energiförluster.

Utbildning och forskning är grunden för att vi skall kunna fördela välstånd även i framtiden. Låt Goldman Sachs ha fel och låt oss ha det politiska modet att fatta beslut och fördela resurser som prioriterar långsiktig uppbyggnad av välstånd.

Tomas Salzmann

styrelseledamot av Ireco Holding AB

ägarbolag av de svenska industriforskningsinstituten

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons