Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trådlöst bredband kan hota hälsan

Annons

Mälarenergi har genom åren arbetat för att skapa en bild av ett miljövänligt företag som sätter kunden i centrum. Ett led i denna strävan var att införa trådbundet bredband som är både tekniskt, säkert och miljövänligt.

I maj 2006 beslutades det att MälarStadsnät skulle täcka hela kommunen med hjälp av det trådlösa systemet Wimax, som bygger på radioteknik. Nätet skall stå klart vid årsskiftet med syfte att klara fjärravläsningar av elmätare, internet och Ip-telefoni, men däremot inte bredbands-tv. (Ny Teknik den 13 september)

För att få tillgång till Wimax måste kunden investera 3 500-10 000 kronor för bland annat en mottagarstation som kopplas till en antenn som ska placeras på 7-8 meters höjd i anslutning till bostaden. Till detta kommer månadskostnaden på maximalt 375 kronor per månad för surfning. (Mälarenergi Stadsnät) Detta trots att många hushåll redan i dag har bredband via det trådbundna telenätet ADSL. Detta system ger också användaren en säkrare, snabbare och billigare lösning. (Miljömagasinet 29 september)

Redan i november 2006 ska sju sändare placeras på redan befintliga master i Munga, Kärsta, Lövsta och Vattentornet vid Skallberget i Västerås. Dess-utom kommer tre sändare att vara stationerade i Arboga, Hallstahammar och Köping.

Sändarna kommer att vara rundstrålande (kronisk exponering), det innebär att i princip ingen kommer att undkomma strålning från masterna. På Mälarenergis hemsida står det att Wimax inte innebär några hälsorisker och man hänvisar till Statens strålskyddsinstituts) hemsida. SSI i sin tur redovisar dock inte några mätresultat.

Det finns i dag ingen forskning om effekter av dygnetruntstrålning av vare sig Wimax, 3G, Tetra eller GSM. (Miljömagasinet den 29 september). Detta är anmärkningsvärt då miljöbalken ställer krav på att bästa möjliga teknik ska användas om verksamheten kan tänkas medföra olägenheter för människors hälsa eller miljö. Vid osäkerhet bör alltid försiktighetsprincipen beaktas.

Igor Belyaev, docent vid Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi vid Stockholms universitet skriver i ett sakkunnigutlåtande att det inte finns vetenskapliga bevis att mikrovågor från det trådlösa bredbandet Wimax inte ger hälsoeffekter och pekar särskilt på ökade risker för barn, äldre, nedsatta personer inklusive elöverkänsliga. (Den 21 juli 2006, yttrande om trådlöst bredband i Götene)

Mot bakgrund av detta ställer vi oss frågande till placeringen av masten på Skallbergets vattentorn, med närbelägna äldreboende, förskolor och skolor, mitt i grönområdet Vildmarken, en uppskattad grön lunga med ett pulserande hjärta som används flitigt bland annat av såväl förskolor och skolor för pedagogisk verksamhet som boende i alla åldrar i och kring Skallberget.

Vi är inte emot en utbyggnad av bredband. Men det får inte bli på bekostnad av nuvarande eller framtida generationers hälsa. Alf Edgren uppger kundtill 500 personer inom en yta på fem gånger fyra mil. (Ny Teknik den 13 september). Ett högt pris för betydligt fler männi-skors oro och hälsa.

Vi efterfrågar en saklig miljökonsekvensbeskrivning och redogörelse för strålningsvärden innan man går vidare med Wimax utbyggnaden i Västerås och att Västeråsalliansen tar sitt ansvar för nuvarande och kommande generationers oro och hälsa.

Britt Lindberg

Ulrika Eliasson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons