Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trafiksäkra skolskjutsar ett måste

Annons

Ett tjänstemannaförslag om nya riktlinjer för skolskjutsar i Västerås kommun har varit ute på remiss. När det gäller skolskjutsarna på landsbygden anser vi i centerpartiet att förslaget innebär ett ytterligare slag mot landsbygden och landsbygdsskolorna i Västerås kommun.

Utredningen verkar utgå från ett stadsperspektiv där man jämför med de förhållanden som finns i tätorten, som tillgång till gång- och cykelvägar, gatubelysning med mera, något som i de allra flesta fall saknas på landsbygden. Många landsbygdsvägar är tungt trafikerade 70- och 90-vägar med dålig sikt och saknar såväl belysning som trottoar eller vägren, vilket kan innebära direkt livsfara för både barn och unga - speciellt under vinterhalvåret med mörker, snövallar och halt väglag.

Vi saknar barnperspektivet i frågan. Flera av förslagen kommer att innebära stora begränsningar för barn som bor på landet. Ett förslag är till exempel att det inte längre ska gå att ta med en kompis hem efter skolan.

Ett annat förslag är att allt ansvar för trafiksäkerheten till, från och på busshållplatsen läggs på föräldrarna. Det innebär att fler barn kommer att

behöva vistas längre dagar på fritis, högre upp i åldrarna, om deras föräldrar inte hinner hem från jobbet för att ta emot vid busshållplatsen. Och kan kommunen utifrån gällande lagar och förordningar vältra över allt ansvar för trafiksäkerheten till och från hållplatsen på föräldrarna. Tveksamt, anser vi.

I förslaget finns också att barn från sex års ålder (förskoleklass) kan få gå två kilometer till närmsta busshållplats eller skola. Från tio års ålder gäller tre kilometer och från 13 års ålder gäller fyra kilometer. För att få lite perspektiv i frågan, kan man jämföra det med om högstadiebarnen som bor på Skälby ska gå till Dingtuna för att ta bussen …

Vi i centerpartiet anser att gångavstånden måste vara utefter en trafiksäker gångväg. Definition av vad Västerås kommun anser vara en trafiksäker skolväg saknas i förslaget.

Man måste också ta hänsyn till att barn inte kan prestera över sin mognadsnivå. Syn och hörsel är inte färdigutvecklade förrän i tonåren. Förmågan att koncentrera sig och se och bedöma trafikfaror är heller inte färdigutvecklad förrän senare i tonåren. Därför anser vi att det är fel att tvinga ut fler yngre barn i trafiken där det inte finns gång- och cykelvägar eller vägren, gatubelysning, med mera.

Vi är positiva till att se om det går att samordna landsbygdens skolskjuts med övriga samhällsbetalda persontransporter och det krävs i så fall en rejäl satsning på information för att uppmärksamma kommunens invånare på att det går att nyttja denna service.

Dessa tankar går dessutom tvärs emot förslaget att barn inte kan få ta med en kompis hem i skolbussen. Vissa invånare får åka med, men inte andra.

Det är bra att vi äntligen har fått nya trafiksäkra bussar med säkerhetsbälten och det är bra att det införs en årlig inspektion av samtliga linjer och hållplatser. Nu är det upp till politikerna i teknik- och idrottsnämnden och barn- och ungdomsnämnden att fatta kloka beslut i juni så att barnen också har en trafiksäker väg till och från skolan eller busshållplatsen.

Lars Kallsäby

Vicki Skure-Eriksson

Åke Johansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons