Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tsouplaki (V) och Teljebäck (S): Elevers välbefinnande i fokus

Annons

Maria Lindelöf (KD) frågar vad vi avser göra för att stävja den ökande ohälsan och problemen med stress i skolorna.

Barn och ungdomar upplever alltmer stress och särskilt tonårstjejer har det tufft. Vi anser att vi därför måste se upp för negativa effekter som kan uppstå med högre krav lägre ner i åldrarna som en del av de nya skolreformerna innebär.

Vi måste därför se till att fortsätta stärka det främjande och förebyggande arbetet och satsa på elevhälsan. Med större möjligheter till inflytande ökar känslan av kontroll och stressen minskar.

Från rödgrönt håll har vi därför lyft frågan om ett extra stycke i utbildningsplanen om att förebygga stress och ohälsa och betonat kravet på forum för elevinflytande.

Vi har sedan vi tillträdde satt fokus på en av orsakerna till allmän ohälsa, nämligen uppväxtvillkor och ekonomisk utsatthet. Under mandatperioden kommer vi att avsätta resurser för insatser för barn som lever i fattiga familjer.

Kommunen satsar redan i dag stora resurser på olika främjande och förebyggande verksamheter. I veckan kommer utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden besluta om inriktningen för det främjande och förebyggande arbetet under de kommande åren som för nämnderna omfattar 130 miljoner kronor. Därutöver bedrivs inom andra nämnders område ett omfattande arbete.

Inriktningen på arbetet är stöd till barn och ungdomar och deras familjer, inflytande och delaktighet, samverkan, tillgänglighet och bemötande samt kvalitet.

Exempel på verksamheter är åtta stycken familjecentrum, Ida med ett interkulturellt arbetssätt, Förebyggarcentrum med bland annat barnombud, barnpiloter och Here4you samt fritidsgårdar. Vi har elevsociala team där man samarbetar mellan de olika yrkeskategorierna på skolan för att hjälpa de barn som mår dåligt av olika skäl.

Vi kommer också snart i nämnderna att få en rapport från den samordnare som har till uppgift att få till stånd samverkan mellan kommunens och landstingets verksamheter som möter barn med normbrytande beteende. Till det ska läggas allt det arbete som bedrivs på de enskilda skolorna av engagerade pedagoger, fritidsledare, skolsköterskor med flera samt av skolläkare och skolpsykologer.

Allt detta och mycket, mycket mer görs idag men vi ser precis som Lindelöf att det inte är nog och vi hoppas att vi kan få hennes stöd för de insatser vi ämnar göra framöver.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons