Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Unell (m): Kommunanställda bör få mer fortbildning

Annons

"Jag älskar mitt jobb. De gamla ger så oändligt mycket tillbaka. Men jag skulle aldrig råda min egen dotter att arbeta inom den kommunala äldreomsorgen". Orden är från en kvinna som arbetat där i flera decennier.

Moderaterna är just nu inne i ett intensivt skede av sitt utvecklingsarbete kring hur vi vill att framtidens kommunala välfärd, med dess möjligheter och utmaningar, skall se ut.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har konstaterat att den offentligt finansierade välfärdssektorn kommer att behöva rekrytera åtskilliga hundra tusen personer de närmaste tio åren. Detta stämmer till eftertanke då kvalitén i den kommunala välfärden kommer att påverkas av kommunernas förmåga att vara en modern och attraktiv arbetsgivare. De olika fackförbunden påtalar också behovet av att de svenska kommunerna blir bättre arbetsgivare. Det handlar om grundläggande frågeställningar kring arbetsmiljö, lönespridning och bättre påverkansmöjligheter.

Forskning visar att arbetsmiljön påverkas av den enskilde arbetstagarens möjlighet till egen yrkesmässig utveckling. Fortbildning ger sådan möjlighet och visar också att arbetsgivaren prioriterar sina arbetstagare. Med möjlighet till fördjupade yrkeskunskaper växer man som individ.

Moderaterna har under de senaste åren ägnat stor tid åt att lyssna till människor som arbetar inom de kommunala och landstingskommunala välfärdssektorerna. De flesta inom denna sektor är kvinnor. Det är långt ifrån ovanligt med vittnesmål från personer inom vissa yrkesgrupper, exempelvis lokalvårdare, vårdbiträden, undersköterskor och barnskötare, som arbetat i decennier utan att erbjudas en enda dag av vidareutbildning.

Där finns en stor utmaning hos de kommunala arbetsgivarna. Den gemensamma upplevelse av sig själva såsom varandes en anonym och ointressant del av ett stort kollektiv förstärks av den socialdemokratiska retoriken som talar i termer av "fler händer och fötter inom skola, vård och omsorg". Det som är gemensamt för oss människor är att vi vill bli sedda som de unika varelser vi är. Uttrycket händer och fötter ger intrycket av att varje medarbetare är en liten beståndsdel i ett större maskineri som lätt kan bytas ut.

Vi moderater ser den kommunala välfärdssektorn ur ett helt annat perspektiv. Vår ideologi bygger på värderingar kring tidlösa begrepp som frihet och den enskildes förmåga att ta eget ansvar. Den kommunala välfärdssektorn består inte av ett antal händer och fötter. De anställda är istället ett stort antal unika individer vars kompetens skall tas tillvara och som växer av eget ansvar.

Vi föreslår därför att det arbetas fram en modell med individuella utvecklingskonton. Syftet med dessa konton är att kommunen på årlig basis kan avsätta medel för fortbildning för sin personal. Varje enskild anställd ges i detta förslag möjlighet att, tillsammans med sin närmaste chef, styra över den egna fortbildningens innerhåll.

Inom ramen för vårt partis utvecklingsarbete vill vi också undersöka olika varianter för att göra det ekonomiskt fördelaktigt för arbetsgivarna att avsätta pengar i individuella utvecklingskonton. En modell som nämnts är att öppna möjligheten för arbetsgivarna att avsättning i dessa konton blir avdragsgillt enligt samma modell som gäller för arbetsgivares avsättning i individuellt pensionssparande. En extra ekonomisk stimulans för den enskilde arbetsgivaren skulle öka dennes vilja att satsa på anställdas fortbildning ytterligare.

Sammanfattningsvis måste den offentliga sektorn som arbetsgivare reformeras och moderniseras. Den arbetsgivare som inte satsar på sina anställda i form av kompetensutveckling får i förlängningen mycket svårt att rekrytera och behålla sin personal. Genom individuella utvecklingskonton skapas en struktur som långsiktigt ger de anställda ett större inflytande över sitt arbetsliv.

Elisabeth Unell

Västerås, ordförande

Magdalena Andersson

Jönköping

Agneta Granberg

Göteborg

Moderaternas utvecklingsgrupp för kommunen

som attraktiv arbetsgivare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons