Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ungdomsorganisationer: Vi är beredda att ta vårt biståndsansvar

Annons

Sverige har aldrig gett så mycket bistånd som vi gör nu, 1 procent av BNP. Det är bra, men som biståndsminister Gunilla Carlsson (m) har konstaterat handlar debatten oftare om nivåer och mindre om innehåll i biståndet. Det vill vi medverka till att ändra på.

Vi vet att regeringen tycker att det är angeläget att unga både är viktiga mottagare och partner i utvecklingssamarbetet. Det är därför beklagligt att Sida förbisett detta helt i den policy som styr biståndet till civila samhället.

Idag ansöker LSU - Sveriges ungdomsorganisationer - om att få fördela Sidas medel till ungdomsorganisationer i Sverige. Vi

lovar därmed att vara en resurs för Gunilla Carlsson och Sida i utformandet av en svensk, internationellt ledande utvecklingspolitik med ett ungt perspektiv.

Unga människor i fattiga samhällen är naturligt sårbara. De har inte, som de vuxna, hunnit bygga upp ett socialt, ekonomiskt och humant kapital. Vidare står unga utan möjlighet att delta politiskt, bilda en förening eller starta ett företag. Samtidigt vet vi att unga är mer benägna att förändra sig själva och samhället de lever i.

Ett tredje starkt skäl är att andelen unga människor stadigt ökar och idag är mer än hälften av jordens befolkning barn och ungdomar. Att låta unga ta ett större ansvar har en tydlig demokratisk aspekt.

Aktuella rapporter från Världsbanken och FN visar att unga kvinnor och mäns möjligheter att satsa på utbildning, börja arbeta, bilda familj, leva hälsosamt och bli ansvarstagande medborgare är en förutsättning för ett lands stabila utveckling mot demokrati och välstånd.

Självförsörjande och utbildade unga är en kraft för förändring i varje samhälle. Det givarland som vill verka för demokrati och främja mänskliga rättigheter i utvecklingsländer bör därför verka för att stärka de unga människorna där.

Sverige har i FN lovat att verka för att unga både är en viktig mottagare och partner i utvecklingssamarbetet. Ingen intar en motsatt ställning i debatten.

Riksdagen har antagit en ungdomspolitik som kräver ett ungt perspektiv i varje politikområde. Tyvärr har ungdomsperspektivet trots detta fallit bort i Sidas policydokument och samarbetsstrategier, som i praktiken styr Sveriges bistånd. Vi vill uppmärksamma Sida och regeringen på detta.

LSU ansöker idag om att bli en ramorganisation till Sida. Det innebär att vi är beredda att ta vårt ansvar för att det bistånd som ges till enskilda organisationer i Sverige också når unga i fattiga samhällen genom ungdomsorganisationer.

Ungas egna organisationer i Sverige och i utvecklingsländer har ett unikt kontaktnät, rätt kompetens och effektiva metoder för att nå ut till och stärka unga människor i fattiga samhällen. LSU åtar sig nu att verka för att ungdomsorganisationer ska vara en resurs i svenskt bistånd och i utformandet av effektiva policydokument samt samarbetsstrategier hos Sida. Idag gör ingen av de organisationer som fördelar bistånd detta.

Sverige är internationellt erkänt för sin utvecklingspolitik och sin ungdomspolitik. Det är dags att Gunilla Carlsson flyttar fram positionerna globalt, med ett svenskt bistånd som utgår från att unga människor är särskilt sårbara i fattiga samhällen och samtidigt de bäst lämpade att ta ansvar för en förändring.

Hanna Hallin

Ordförande för LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons