Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Upphandlingen måste stoppas

Annons

Moderaterna och folkpartiet har gemensamt diskuterat effekterna av den senaste upphandlingen av den privata familjeläkarverksamheten i länet. Överklaganden i länsrätten kommer att fördröja processen. Risken finns att landstinget hamnar i ett avtalslöst tillstånd och till stor del utan fungerande familjeläkare. I en sådan krissituation måste politikerna i landstinget visa handlingskraft och ta sitt ansvar.

Vi anser att upphandlingen måste stoppas och att fri etablering för familjeläkare införs. Folkviljan har mycket tydligt givit till känna oro, misstro och maktlöshet inför vad som blivit följden av den senaste upphandlingen.

Landstinget Västmanland lät tidigt, mycket föredömligt, införa ett system bestående av cirka 50/50 privata/landstingsdrivna familjeläkarenheter. Det saknar motstycke i landet. Men tiderna förändras. Resultatet av den senaste upphandlingen av de privata familjeläkarverksamheterna visar att tiden sprungit ifatt systemet. Upphandlingsförfarandet har visat sig ge konsekvenser som innebär att patienter kommer i kläm och att väl fungerande familjeläkare kan försvinna. Fri etablering av familjeläkare kan lösa problemet och stärker fritt vårdval för patienterna.

Under årens lopp har moderaterna upprepade gånger kritiserat landstingets totalmodell. Till exempel listningsbegränsningen. Det är inte landstingets sak att bedöma hur många patienter som får listas per läkare. Det är framför allt patienternas och läkarnas sak att avgöra. Det nuvarande capiteringssystemets effekter på rehabiliteringsutbudet stärker på intet sätt patienternas egna val.

I dagsläget är det familjeläkaren som avgör om, när och till vem du får vända dig, när du behöver rehabiliteringshjälp.

Begränsningar ger inte patienter fritt vårdval och inte heller läkare möjligheter att utveckla sina verksamheter. Tyvärr har moderaterna inte fått majoritetens gehör för en förändring i den riktningen.

I stället har socialdemokraterna och vänsterpartiet envist hävdat att bästa resultatet uppnås med dagens 50/50-fördelning. Nu ser vi resultatet. Det finns uppenbarligen fler intressenter än vad systemet tillåter, men dessa har inte till patienternas fördel möjlighet att verka i Västmanland.

Den landstingsdrivna delen av verksamheten visar på uppenbara problem med att bemanna sina mottagningar, vilket får till följd att många västmanlänningar inte kan lista sig och känna sig trygga i en egen vald läkarkontakt. Fri etablering skulle ge ett större utrymme för fler intressenter att verka i länet.

I dagsläget, med stora förändringar i länets sjukvårdsorganisation, är det än mer betydelsefullt än tidigare att Västmanland har en väl fungerande primärvård och hälso- och sjukvårdsupplysning. De är verksamheter som ska vara den grundläggande och tunga delen för att få sjukvården i länet att fungera och patienterna att känna trygghet. För dagen känns det inte som att den styrkan finns i systemet. Därför förordar moderaterna ett patientvänligare och mera utvecklingsbart system. Vi vill, som sagt, stoppa upphandlingen och låta införa fri etablering av familjeläkare i Västmanland.

KERSTIN DELLHAM

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons