Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Uven" behövs för Mälardalens utveckling

Annons

Rikstrafiken har beslutat att inte längre stödja tågtrafiken på sträckan Uppsala-Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Norrköping, populärt kallad Uven. Beslutet går helt emot regeringens tal om hållbar utveckling. Rikstrafiken har med kort varsel beslutat att dra in statens stöd på nära 17 miljoner kronor denna sträcka.

I juni 1998 beslutade riksdagen om en ny transportpolitik med det övergripande målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för hela landet. Beslutet innebar bland annat att en ny myndighet - Rikstrafiken - inrättades under näringsdepartementet den 1 juli 1999, med uppgift att verka för samordning av den interregionala persontrafiken samt att upphandla viss kollektivtrafik. De övergripande målen för Rikstrafiken är att skapa ett tillgängligt transportsystem med hög kvalitet, säker trafik och god miljö samt bidra till en positiv regional utveckling.

I regleringsbrevet för 2004 konkretiseras uppdraget från regeringen: Rikstrafiken kan upphandla transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik (flyg, tåg, båt, buss) som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift, det vill säga kollektivtrafik som är samhällsekonomiskt motiverad men företagsekonomiskt olönsam. Exempel är långväga persontrafik på järnvägssträckor som SJ anmält som kommersiellt olönsamma, flygtrafik mellan Stockholm och skogslänen, interregional busstrafik samt färjetrafik till Gotland. Trots att det är uppenbart att Uven är transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik har Rikstrafiken alltså valt att säga upp avtalet.

I dag görs flertalet resor på sträckan över en länsgräns, totalt cirka 6 000 resor per dag. Hälften av resenärerna åker på någon sträcka dagligen och 20 procent några gånger i veckan. Sex av tio resenärer är kvinnor. Men på flertalet delsträckor är resandeunderlaget svagt. Hela sträckan är därför, utifrån Rikstrafikens uppdrag, naturlig att stödja.

Rikstrafikens stöd till flygtrafiken har mellan 2002 och 2003 ökat med 90 miljoner kronor trots att antalet flyg resor endast står för en tiondel av antalet resor som subventioneras med statligt stöd. Regeringen borde ge Rikstrafiken i uppdrag att minska andelen subventionerat flyg och i stället satsa på tåg som många människor kan använda. Det är både socialt och ekologiskt hållbart.

Uppdraget som Rikstrafiken bildades för - "att stödja interregional kollektiv persontrafik" - urholkas genom att staten nu försöker lägga över ansvaret på kommuner och landsting. Redan i dag betalar landstingen för trafiken i nästan samma storleksordning som Rikstrafiken. Om Rikstrafiken drar in sitt stöd ska ytterligare pengar skjutas till eller så läggs trafik ned. Menar den social-demokratiska regeringen att kommuner och landsting ska ta pengar från skolan och vården för att staten inte vill ta sitt ansvar för trafik som passerar de fyra länen Uppsala, Västmanland, Södermanland och Östergötland?

Självklart ska skattebetalarna i våra fyra län stå för den trafik som sker inom länen och över en länsgräns. Men att staten nu försöker vältra över kostnader för järnvägstrafik för att i stället satsa på flyg är inte en hållbar utveckling.

Gunvor G Ericson

Magnus Johanson

Andreas Porswald

Stefan Arrelid

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons