Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

V: Män tär mer på klimatet än kvinnor

Det är dags att ta jämställdhet på allvar även inom klimatpolitiken.

Annons
Klimatbov. Män äter mer kött än kvinnor och köttproduktion ger upphov till drygt 20 procent av de globala växthusgasutsläppen, skriver debattörerna.foto: scanpix

En ny rapport om klimaträttvisa som Vänsterpartiet nyligen presenterade visar att män tär mest på klimatet, samtidigt som kvinnor drabbas värst av klimatförändringarna.

Globalt sett är det rika människor som har störst klimatpåverkan, men bland både rika och fattiga människor är det män som påverkar klimatet mest. I klimatdebatten uppmärksammas detta nästan inte alls.

Vänsterpartiet menar att rika människors, i synnerhet mäns, energikrävande konsumtion behöver studeras och åtgärdas.

I Sverige förbrukar män mer energi än kvinnor i alla inkomstgrupper.

Ensamstående svenska män utan barn gör av med 20 procent mer energi än kvinnor i samma situation. Av cirka 6,9 miljoner bilar registrerade i Sverige är endast 1,7 miljoner registrerade på kvinnor. En mycket liten grupp, 10 procent av alla bilförare – oftast män – står för 60 procent av all bilkörning. Kvinnor färdas oftare med tåg och kollektivtrafik, 31 procent respektive 35 procent mer än män.

Män äter även mer kött än kvinnor. Köttproduktion ger upphov till drygt 20 procent av de globala växthusgasutsläppen. Sammantaget får män alltså en oproportionerligt stor andel av samhälleliga resurser. Kunskapen om vilka som påverkar klimatet mest och hur ohållbara livsstilar kan åtgärdas måste fördjupas. Könsuppdelad statistik om miljö-påverkan måste tas fram.

Kvinnor, som utgör 70 procent av världens fattiga, drabbas värst av klimatförändringarna. Kvinnor i fattiga länder är direkt beroende av naturresurser. De utgör hälften av världens jordbrukare och är samtidigt ofta huvudansvariga för att samla in vatten och ved. Klimatförändringarna leder till ökad brist på vatten och mat och försvårar kvinnornas situation. Deras arbetsbörda ökar, vilket minskar möjligheterna att studera eller arbeta utanför hemmet. Många kvinnor och barn kommer att bli klimatflyktingar.

Vi menar att jämställdhetsperspektivet inom klimatpolitiken måste stärkas.

Det är allt mer uppenbart att utsläppsminskningar eller anpassningsåtgärder inte går att förverkliga utan kvinnors kunskap och deltagande. När kvinnor deltar i klimatarbetet stärks dessutom ofta deras position i samhället.

Ett sätt att öka klimaträttvisan är att följa principen om att förorenaren ska betala. Det bör därför bli dyrare att göra val som resulterar i klimatutsläpp. Men det måste också bli mer lönsamt att vara miljövänlig.

Vänsterpartiet föreslår till exempel ett försök med klimattaxa – avgiftsfri kollektiv-trafik – som skulle gynna såväl klimatet som kvinnors resande.

Tyvärr använder regeringen biståndsmedel för klimatåtgärder. Människor i fattiga länder drabbas dubbelt om biståndspengar dras undan från andra viktiga områden som utbildning och hälso- och sjukvårdsinsatser. Det strider dessutom mot FN:s klimat-konvention som anger att stöd för utsläppsminskningar och anpassning i utvecklingsländer ska vara ”nytt och utöver existerande åtaganden.” Vänsterpartiet vill i enlighet med FN:s syn satsa på ett nytt klimatbistånd utöver det nuvarande biståndet.

Regeringen vill att en tredjedel av Sveriges nationella klimatmål ska nås genom utsläppsminskningar i fattigare länder. Det är att fly sitt klimatansvar. Vänsterpartiet vill i stället satsa en procent av BNP på klimat-åtgärder.

I år uppgår antalet hungrande i världen till en miljard människor. Många av dessa är kvinnor och flickor. Deras situation förvärras av klimatförändringarna. Vi kan inte acceptera det. Världens kvinnor och fattiga kräver och förtjänar klimaträttvisa.

Lars Ohly, partiledare

Wiwi-Anne Johansson, riksdagsledamot för Västra Götalands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons