Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vad är en grupp?

Annons

Det är skillnad mellan hur många barn som är inskrivna på en avdelning och hur man arbetar i verkligheten.

Foto: Pressens Bild

Skolverket rapporterar och föreslår kommunerna att antalet barn i grupperna på förskolan ska för 1-3-åringar vara 12 barn och för 3-5-åringar 15 barn. VLT har ringt runt till förskolorna i Västerås och rapporterar att endast en förskola "håller måttet".

Någon definition på grupp finns inte angivet.

Jag är inte förespråkare för stora barngrupper eller försvarar verksamhet där personalen säger att de "går på knäna", men jag har en lite annan bild av förskolan än den som framkommer i medierna.

I kontakter och vid besök i både kommunal och enskild verksamhet hör jag ofta att man har utvecklat sitt arbetssätt utifrån en mera gruppindelad verksamhet.

På en avdelning med 20 barn redovisas att man några få timmar i veckan har hela avdelningens barn samlade. Annan tid är barnen indelade i fasta grupper. Man har samlingar, äter och andra aktiviteter i sina grupper. Morgnar och kvällar när det är färre barn är man tillsammans.

I dessa små grupper har man till exempel möjlighet att se alla barns behov och förutsättningar och hjälpa barnen in i ett socialt sammanhang.

Huvudfrågan är vad som förmedlas till föräldrar och andra. Är det hur många barn som finns totalt på avdelningen? Om man inte utvecklar detta och talar om hur man arbetar så är det inte konstigt att föräldrar känner oro.

Som exempel kan nämnas en enhet som har 24 barn i åldern 1-5 år. Dessa barn är indelade i tre grupper om åtta barn. Två timmar i veckan, när man har sångsamling och när man har veckans storsamling, är hela gruppen samlad. Det är en väldig skillnad om man som förälder eller reporter på VLT får uppgiften att "vi har 24 barn i gruppen" eller om man får svaret att "vi arbetar med åtta barn i tre grupper men vi träffas i hela gruppen två timmar i veckan."

Det är viktigt att man i förskolan tänker över sitt sätt att informera men också tänker över vad man förmedlar för oro och i förlängningen för attityd till förskolan. En grupp kan vara allt ifrån ett antal barn på enheten, till hur många som är inskrivna på en avdelning, vidare till hur man arbetar i verkligheten.

I skollagens kvalitetsparagraf, andra kapitlet, tredje paragrafen, sägs att "det skall finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna skall vara ändamålsenliga." De som kan bedöma detta är den ledning som finns ute på enheten tillsammans med sin personal och för-äldrar och det skulle förvåna mig mycket om regeringen ger kommunerna ett uppdrag om grupper med ett fast antal barn.

Slutligen måste målet för förskolan vara att man har grupper och arbetssätt som är avpassade utifrån ett barnperspektiv av professionell personal.

Lena Jäder, utvecklingsledare i barn- och ungdomsnämndens stab i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons