Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vänsterpartister: Dags att satsa på jobben i Västmanland

I den nuvarande krisen, med varsel och uppsägningar i Västmanland, är det avgörande att skapa förutsättningar för nya jobb. Det finns stora resurser i länet som vi måste ta till vara.

Annons

För oss i vänsterpartiet är det viktigt att möta människor och lyssna på kunskap och erfarenheter så att vi på bästa sätt kan svara på de olika behov som finns i den nuvarande lågkonjunkturen. Igår besökte vi Metall och Unionen samt kommunledningen och Arbetsförmedlingen i Köping.

Vänsterpartiet menar att i Västmanlands framtidsutveckling är det avgörande att vi tar tillvara de resurser som redan finns. Vi måste satsa på den kompetens, det kunnande och de drivkrafter som finns inom företag, utbildningsväsendet och andra regionala krafter för att möta den nuvarande krisen. Vi föreslår en rad åtgärder och förslag som vi menar behövs för att motverka lågkonjunkturen och skapa jobb och framtidstro i Västmanland.

Kraftfulla infrastruktursatsningar är särskilt viktiga och bidrar både till ett hållbart samhälle och att skapa flera nya jobb. Vänsterpartiet vill göra långsiktiga investeringar och vill satsa drygt 4 400 miljoner kronor under en tolvårsperiod i Västmanland. Det är viktigt med en kapacitetshöjning i stråket Gods Bergslagen och sträckan BorlängeFrövi. En utbyggnad av Svealands- och Mälardalsbanan skulle möjliggöra fler avgångar, minska tågförseningarna och öka pendlingsmöjligheterna. Det är också orimligt att kommunerna i Västmanland ska medfinansiera Citybanan, vi tillför därför 2 000 miljoner som skulle möjliggöra fler viktiga projekt.

Vi tror att regionens högskolor kan spela en central roll i arbetet för fler arbeten och för att utveckla ny teknologi. Vi vill se drygt 5000 nya högskoleplatser under 2009, för Mälardalens högskola skulle det innebära drygt 2000 nya platser under de kommande tre åren.

Staten bör ta över ansvaret för kommunala lärcentra för att stärka tillgången till utbildning överallt i landet. Det är en viktig insats i tider av uppsägningar och för att underlätta omställningen till nya jobb. Vi vill också satsa på att inrätta fler KY-utbildningar, ett kunskapslyft för ungdomar och en rejäl utbyggnad av den kommunala vuxenutbildningen, för Västmanland skulle vår satsning motsvara drygt 666 nya platser inom Komvux redan 2009.

För att förhindra varsel och uppsägningar bör staten erbjuda ekonomiskt stöd till fortbildning av anställda i branscher med tillfälligt sviktande orderingång. Vänsterpartiet vill i detta syfte avsätta 600 miljoner. I enlighet med vad IF Metall har föreslagit bör de anställda som under en period inte behövs i produktionen beviljas studieledighet och de lokala parterna komma överens om vilken typ av studier som är lämpliga. Efter genomgångna studier återgår de anställda till sitt jobb.

Företaget finansierar utbildningen och staten står för ersättning till de studerande i enlighet med ersättningen från a-kassan. Eventuell ersättning utöver a-kassenivå är en förhandlingsfråga mellan parterna.

Regeringens totala passivitet inför att möta den kraftigt stigande arbetslösheten och skapa jobb för framtiden är slående. Frysningen av statsbidragen till kommuner och landsting kostar Västmanland hundratals jobb och är en direkt oansvarig politik som riskerar att förvärra krisen.

Vänsterpartiet föreslår att de generella statsbidragen räknas upp och att ett anställningsstöd till kommuner och landsting införs. Det skulle ge 300 nya jobb i vård, skola och omsorg i Västmanland redan 2009, vilket skulle förbättra kvalitet, tillgänglighet och minska stressen för de redan anställda.

Vi i vänsterpartiet kräver att regeringen omedelbart tar krafttag för att stödja de områden som drabbas värst av varslen. Men på sikt behöver vi också en ny ekonomisk politik för full sysselsättning. Vi behöver ett rättvisare samhälle med en bättre välfärd.

Kent Persson

Jacob Johnson

Hans Linde

riksdagsledamöter

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons