Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vänsterpartister: Öka konkurrensen på bankmarknaden!

Konkurrensen på svensk bankmarknad är under all kritik. Det drabbar framför allt låntagare på landsbygden. Men det finns goda förutsättningar att förändra den - om vi startar nya lokala sparbanker och främjar lokala kreditgivande aktörer.

Annons

Det är väsentligt att öka konkurrensen på bankmarknaden och få till stånd en fungerande kreditgivning. Idag går utvecklingen åt motsatt håll. Affärsbankerna successivt lägger ner sina kontor utanför storstäderna. Till exempel Swedbank vill bli av med minst 60 kontor på landsbygden. Befintliga och nya sparbanker bör bli svaret på denna utveckling

Sveriges drygt 60 lokala sparbanker, som har kontor i cirka 130 kommuner, har stor betydelse för de små och medelstora orter som bankerna är etablerade i.

Lokalkännedom och närheten till kunder är avgörande för företagens möjligheter till lån, som i sin tur har betydelse för tillväxt, utveckling och arbetstillfällen. Sparbankerna är särskilt intressanta idag eftersom de inte delar ut vinster till aktieägare utan istället fonderar vinsterna. En del av dessa får användas till samhällsnyttiga insatser i lokalsamhället.

Westra Wermlands Sparbank i Arvika har tagit ett stort ansvar för att motverka effekterna av varslen. De har erbjudit alla berörda att lägga om sina lån så att de ska få möjlighet att klara av dem även vid arbetslöshet. Och vid översvämningarna i Värmland för några år sedan erbjöd banken samtliga drabbade husägare - oavsett om de var kunder i banken eller inte - att betala självrisken i gällande försäkringar.

I ljuset av den bankkris som vi just nu går igenom, där Swedbanks riskfyllda policy utgör en stor del av krisen, bör vi ägna mer uppmärksamhet åt framtiden. Hur skall vi exempelvis kunna öka konkurrensen på bankmarknaden och hur skall vi säkerställa de många småföretagens kreditbehov? Hur skall samtliga regioner i landet kunna växa om de fyra stora affärsbankerna drar sig undan från flertalet kommuner? Det vi vet av erfarenhet är att bristande bankengagemang - inte minst under krisperioder - kräver allt större statliga ingrepp för att säkra företagens överlevnad.

Det är troligt att lagstiftningen kring sparbankerna behöver ses över. Staten kan bland annat behöva gå in med statliga uppstartslån under de första åren för att på så sätt bidra till att nya sparbanker ges goda förutsättningar. Men lagstiftningen kring hela bankväsendet behöver också ses över så att inte konkurrensen riskerar att snedvridas. Det tar lång tid att bygga en bank och att grunda det kapital en stabil bank behöver.

Vi vill att sparbankernas villkor, förutsättningar, resultat och samhällsekonomiska betydelse ska bli föremål för en bred diskussion och djupgående statlig utredning. Det är dags att skapa bättre förutsättningar för småföretagen och landsbygden.

Ulla Andersson

riksdagsledamot för Gävleborgs län,

talesperson i ekonomisk-politiska frågor

Kent Persson

riksdagsledamot för Västmanlands län,

talesperson i näringspolitiska frågor

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons