Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vårdanställd: Hurdan blir egentligen vården i Västmanland 2008?

Annons

Vår politiska allians i landstinget vill införa ett nytt system inom primärvården/närsjukvården i Västmanland från och med 2008 och har då Hallands närsjukvård som förebild.

"Hallandsmodellen" har varit i drift sedan den 1 januari 2007 - med andra ord ej utvärderad - och bygger till stora delar på en marknadsfilosofi där en patient som inte är nöjd med sin vårdgivare väljer en annan.

Marknadskrafter skall alltså se till att invånarna får en bra primärvård. Det kan ju tyckas sunt, ungefär som att jag kan välja bilreparatör X om jag inte är nöjd med bilreparatör Y.

Det finns dock en del uppenbara frågetecken kring denna "Hallandsmodell".

Som vårdgivare är vi skyldiga att i första hand hjälpa de människor som har det största behovet av vård, samt att använda oss av behandlingsmetoder som är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi vårdgivare kan helt enkelt inte lägga vår tid och våra resurser på patienter som själva upplever att de har ett stort behov, om vi som yrkesmän/kvinnor bedömer att någon annan patient har ett större medicinsk behov. Det har tidigare rått en stor enighet i denna fråga både bland politiker och vårdgivare.

Vill ansvariga politiker nu att vården skall bli mer efterfrågestyrd från och med 2008, det vill säga att den patient som efterfrågar vård får vård? Vill vi skattebetalare att vården skall bli mindre behovsstyrd, det vill säga att personer med störst vårdbehov prioriteras? Har vi verkligen ekonomiska förutsättningar för detta i dagsläget och kommande år när skattesänkningar är aviserade? Har vi råd att skattefinansiera all vård som efterfrågas?

Eftersom alla skattebetalare, oavsett om vi är sjuka eller inte, finansierar vården är vi då inte skyldiga att i första hand hjälpa de individer/patienter som har det största behovet samt att i största möjliga utsträckning använda oss av behandlingsmetoder/åtgärder som har ett starkt vetenskapligt stöd och är kostnadseffektiva?

Om ansvariga politiker - Magnus Edlund (m), Torsten Källberg (fp) med flera - anser att de två sista frågorna kan besvaras med "Det är klart vi ska det!", kan de då också förklara för oss anställda inom vården men även allmänheten hur man kombinerar behovsstyrd vård med marknadstänkande och valfrihet? Eller vill de istället öppet erkänna att de önskar göra avkall från behovsprinciper till förmån för efterfrågestyrd vård?

Lars Ludvigsson

skattebetalare och vårdanställd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons