Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vårdförbundet: Bättre arbetstider krävs

Annons
Slitsamt. Vårdförbundet kräver hälsosamma arbetstider.foto: scanpix

Vårdförbundet kräver moderna arbetstider för sina legitimerade medlemmar: biomedicinska analytiker, barnmorskor, röntgensjuk-¿sköterskor och sjuksköterskor.

Arbetstidsavtalen som tillämpas i vården är från 1970-talet. Det rimmar illa med den ¿kunskapsintensiva vård vi har i dag.

Vården har utvecklats enormt, avtalen har inte hängt med. Nattbemanningen ser ¿exempelvis helt annorlunda ut i dag än för ¿40 år sedan. Då jobbade våra medlemmar antingen på natten eller på dagen.

Nu arbetar våra medlemmar ofta både dag och natt i ett rullande schema. Som avtalen är skrivna i dag möjliggörs inte ett hälsosamt arbetsliv där återhämtning och kompensation ingår.

I Västmanland har våra medlemsgrupper en hög arbetsbelastning. Det är många tjänster som inte är tillsatta, vilket gör att de som finns kvar får jobba dubbelt så mycket. Detta riskerar både den egna och patientens säkerhet.

Vi har även medlemmar som jobbar väldigt långa pass, 10 timmar upp till 24 timmar i ett sträck för vissa sjuksköterskor. Det skulle samhället aldrig acceptera för en pilot, långtradarchaufför eller lokförare, med tanke på säkerheten.

I dag är det dessutom stora skillnader ¿mellan ”bästa” och ”sämsta” arbetsvillkor för våra medlemmar i olika delar av landet. Arbetsgivare kan säga upp dessa lokala avtal med kort varsel, oftast görs det för att spara pengar.

Ett exempel är 1 400 sjuksköterskor på Karolinska universitetssjukhuset som skulle få sina inkomster sänkta med ända upp till ¿5 000 kronor när ett nytt avtal trädde i kraft. Det nya avtalet skulle ersätta sjukhusets ¿gamla lokala avtal som gav hög ersättning på helger, nätter och för pass med obekväm arbetstid.

Arbetsgivare i dag har olika former av ¿besparingar som lösningar för vården, trots stora problem med bemanning, stress och patientsäkerhet. Denna inställning kommer att leda till att våra medlemmar blir nästa generations patienter. Det är självklart helt orimligt. Vi måste få centrala arbetstidsavtal som passar våra medlemmar och den kunskapsintensiva vården.

Vi vill ha:

rimliga villkor för att klara dag- och natt¿I nattarbete ska tid för återhämtning räknas in i arbetstiden.

ob-ersättning som räknas procentuellt mot lönen och kan tas ut antingen som tid eller pengar

större möjlighet till individuella ¿lösningar

förutsättningar för chefer och medarbetare att långsiktigt planera verksamhet och bemanning

tid för kunskapsinhämtning och tid för till reflektion

god återhämtning mellan arbetspassen

Sjuksköterskor, är enligt Arbetsmiljöverket, den yrkesgrupp som drabbas mest av arbetsrelaterad ohälsa. Många orkar inte arbeta ¿heltid. De anger livspusslet, möjlighet till återhämtning och socialt liv som skäl för att gå ner i arbetstid. Det är ett enormt slöseri med välutbildade legitimerade yrkesgrupper.

Hälsosamma arbetstider är en förutsättning för ett hållbart yrkesliv, säker vård för ¿patienten och goda resultat. Nu måste arbetsgivare, såväl privata som offentliga, skapa förutsättningar för en vård i världsklass året runt, dygnet runt.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons