Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vårdföretagarna: Många fördelar med vårdvalssystem

Annons

Det pågår en debatt om hur sjukfrånvaron i Sverige kan minska. Vård och omsorg är en av de sektorer där sjukfrånvaron är som störst. Statistiska centralbyrån (SCB) har därför, på uppdrag av Vårdföretagarna, undersökt statistiken över lång- och korttidssjukskrivna bland vårdanställda i Sverige.

Resultatet visar på stora skillnader mellan länen. I Jämtland är 18 procent i den offentliga vården sjukskriven. I Stockholm är det drygt 13 procent, vilket är nära riksgenomsnittet som är 13,7 procent. I Västmanland är andelen sjukskrivna i vården 14,9 procent. Den totala sjukfrånvaron bland alla arbetande oavsett sektor är 8 procent. Anställda i den offentliga vården är alltså sjukare än andra.

En hög andel sjukskrivningar är inte bara olyckligt för de personer som sjukskrivs. Patienterna får inte önskvärd kontinuitet i vården. En sammanhållen vårdkedja är vad som kännetecknar kontinuitet i vården. Med en hög andel sjukfrånvaro och tillfälligt anställda blir en sammanhållen vårdkedja svårare att leva upp till.

Statistiken från SCB visar tydligt på en skillnad i andelen sjukskrivna mellan privata och offentliga vårdgivare. I genomsnitt är andelen sjukskrivna 33 procent högre inom den offentliga vården. Blekinge är det län som har störst skillnad, där är andelen sjukskrivna 90 procent högre bland dem som arbetar i den offentliga vården. I Västmanland är andelen sjukskrivna inom den offentliga vården 21,2 procent högre.

Möjligen beror de positiva siffrorna för de privata vårdgivarna på att deras anställda upplever ett större inflytande över sin arbetssituation. Jobbhälsobarometern 2009, som genomförs varje år av Svensk företagshälsovård och Svenskt kvalitetsindex, visade också att anställda i privat driven vård är mer nöjda med sin fysiska arbetsmiljö och upplever mindre krav än landstings- och kommunanställda.

Att skillnaderna mellan andelen sjukskrivna är så stora hotar patienternas rätt till lika vård. Fördelarna med de vårdvalssystem som nu växer fram är många. Framför allt för patienterna som får fler vårdgivare att välja mellan vilket leder till ökad tillgänglighet och kvalitet.

Med mångfalden följer också förbättrade förutsättningar för dem som arbetar i vården. Att de får flera olika arbetsgivare att välja mellan kommer på sikt att förbättra arbetsmiljön i både offentlig och privat driven vård och därmed minska sjukskrivningarna.

Katarina Storm Åsell

Näringspolitisk expert

Vårdföretagarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons