Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varför tvingades Evert Jonsson avgå?

Annons

Då det nu tydligt framgått att mina och allas våra skattepengar skall tas i anspråk för att betala avgångsvederlaget till Teknikbyns förre chef Evert Jonsson efter hans snöpliga avsked, ansåg jag, som jag uttryckte i dessa spalter för några veckor sedan, att jag och övriga skattebetalare hade rätt att få veta vilka skäl Teknikbyns styrelse hade för att använda pengar på detta onödiga sätt, när det annars alltid varit njuggt med anslagen till den framgångsrika verksamheten.

Men ingen i styrelsen tog upp den kastade handsken, ett faktum som sannerligen inte minskat min vetgirighet. Nåväl, eftersom ingen vill svara skall jag här lägga fram min egen teori om orsaken eller orsakerna till att Evert fick gå. Om ingen bemöter mina ståndpunkter, kommer naturligtvis jag och alla läsare att dra slutsatsen, att mina teorier var riktiga.

Jag anser mig ha ganska god grund för att forma dessa teorier. Jag var nämligen den som inför tillkomsten av Teknikbyn hade uppdraget att utforma ett förslag till strategi och körplan för Teknikbyn. Jag fick därvid god inblick i vilka förväntningar tongivande huvudmän hade inför framtiden och vilken inriktning de ville ge verksamheten.

Jag ser två orsaker som tillsammans bidragit till att Evert Jonsson befunnits så misshaglig, att han måste bort.

För det första har Evert varit alltför företags- och företagarorienterad för att falla den socialdemokratiska kommunledningen i smaken. Evert har haft koll på statistiken, han har prioriterat byns tillväxt och räknat antal anslutna företag, hur många som sysselsätts inom byn och redovisat resultaten och jämfört dem med uppställda mål. Han har varit inställd på att det skall skapas affärer för företagen, kort sagt en typiskt industrialistisk och kommersiell ansats.

Redan på planeringsstadiet stod det klart att kommunens företrädare ville ha ett näringslivsorgan kopplat till kommunledning och högskola. Någon "lekstuga för näringslivet" för att citera förre stadsdirektören och tillika socialdemokraten Lennart Holmstedt, ville man inte ha, det stod klart.

Exempelvis avvisade Kenneth Holmstedt namnförslagen "Företagsbyn" och "Företagarbyn". Teknikbyn gick an, det namnet kunde ju lätt kopplas till högskolans ganska tydliga satsning på teknikdisciplinerna. Verksamheten skulle bygga på innovationer och utveckling i högskolans hägn.

Jag fann i min förstudie två teknikparker i landet med denna bas, nämligen högskolan i Halmstad och så naturligtvis Chalmers i Göteborg. Verksamheten i Halmstad, som för övrigt var förlagd inom campus, låg väl närmast till hands att jämföra med. Där hade den snäva rekryteringsbasen bestående av enbart högskolan närmast blivit en fortsättning med några terminers fortsatta studier för utexaminerade ingenjörer.

Evert Jonsson har inte vårdat den akademiska prägeln på detta sätt. I det jonssonska klusterbyggandet har funnits plats företag med annat ursprung. Redovisningsbyråer, advokatfirmor, "hemsidesmakare" reklambyråer etcetera måste ju finnas med i ett näringslivssammanhang, och därför har de fått plats i Everts Teknikby, något som knappast stämt med kommun- och högskoleledningens vilja.

Den andra orsaken hänger samman med Mälardalens högskolas eventuella associering med Örebro universitet. Detta är ju ett projekt med tydliga förespråkare inom vår högskolas högsta ledning och det är ju tillika ett tydligt socialdemokratiskt projekt på nationell nivå. Göran Perssons hjärta klappar ju litet extra för Örebros universitet, inte bara för den fina doktorshatten utan också för andra kopplingar som partiet har till lärosätet i fråga.

Evert Jonsson har, inte minst i sin roll som lokal oppositionspolitiker, motsatt sig samgåendet med universitet i Örebro, vilket säkerligen har misshagat ledande företrädare för såväl socialdemokratin som Mälardalens högskola. Och just dessa grupper är ju de dominerande i Teknikbyns styrelse.

Och så gick det som det gick. Teknikbyn förlorade en entusiasmerande och dynamisk ledare. Att vi skattebetalare får stå för den direkta utgiften är nog trots allt den minsta förlusten.

Ulf Hedman

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons