Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Värmepumpar kan öka utsläppen av koldioxid

Annons

Om Västmanlands läns cirka 2 500 småhusägare med enbart oljeuppvärmning skulle byta till biobränslet pellets minskar utsläppen av växthusgasen koldioxid med 11 997 ton per år. Men om de i tället byter till villavärmepump kommer utsläppen från bränsleanvändningen tvärtom att öka med cirka 700 ton per år. Därför är det obegripligt att regeringen och ansvariga myndigheter tidigare har uppmuntrat småhusägare att byta från oljeuppvärmning till värmepumpar.

Det pågår en tyst uppvärmningsrevolution ute i de svenska småhusen. Orsaken är att villaoljan och elvärmen snabbt har blivit dyrare. De villaoljeanvändare som nu köar hos värmepumpförsäljarna tror sannolikt att de står i begrepp att göra en viktig insats för att begränsa växthuseffekten. En missuppfattning som har spridits av energirådgivare och massmedier under flera år.

Faktum är att de klimatpåverkande utsläppen tvärtom ökar när villaolja ersätts med värmepumpar. I de fall värmepumparna ersätter vanlig direktverkande eller vattenburen elvärme gör de en uppenbar miljönytta, eftersom verkningsgraden är två till tre gånger högre. Men reduktionen av växthusgaser blir ändå mångdubbelt större vid en övergång till pellets.

Beräkningar från statliga Sveriges Provnings- och forskningsinstitut visar att villaolja för ett årligt uppvärmningsbehov på 15 000 kilowattimmar släpper ut cirka 5,2 ton koldioxid, medan utsläppen från den el som en tillkommande värmepump använder uppgår till cirka 5,5 ton. Motsvarande uppvärmning med pellets bidrar bara till utsläpp på cirka 0,36 ton koldioxid. Värmepumpen orsakar med andra ord 15 gånger större koldioxidutsläpp än pelletspannan.

På nationell nivå hade koldioxidutsläppen från elproduktion och oljeförbränning reducerats med minst 1,2 miljoner ton, om de hushåll som skaffat värmepumpar i stället hade valt biobränslet pellets. Det motsvarar 40 procent av det svenska klimatmålet, som är att reducera utsläppen av växthusgaser med 4 procent fram till år 2008-2012, jämfört med 1990.

Vid beräkningar av värmepumparnas klimatpåverkande utsläpp måste man, i likhet med Energimyndigheten och Naturvårdsverket, utgå från att all elanvändning på marginalen påverkar produktionen i kolkraftverk i våra grannländer. Varje ökning eller minskning av elanvändningen i Sverige innebär en motsvarande förändring i kolkraftproduktion i ett annat land, som antingen exporterar till eller importerar från Sverige. Så kommer det enligt Energimyndighetens bedömning att vara åtminstone till år 2012.

Regeringen har infört ett stöd för pellets i nybyggda hus, men för två år sedan togs stödet för installation av pelletsbrännare i befintliga hus bort. Det är hög tid att regeringen och samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin korrigerar misstaget och inför ett stöd för övergång till pellets, för de småhus som fortfarande använder enbart el eller olja för sin uppvärmning och som ännu inte investerat i värmepumpar. Det är avgörande för att vi inte helt i onödan ska kedja fast oss ännu hårdare vid ett elberoende som ökar de globala koldioxidutsläppen och bidrar till växthuseffekten.

Joakim Säll

Ulf Svahn

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons