Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västerås bör upphandla mer

Annons

Den 19 augusti kan man läsa hur Ulla Persson (s) och Mats Ericson (v) gemensamt slår sig för bröstet utifrån en rapport av Skattebetalarnas förening publicerad den 10 augusti. De menar att Västerås har klarat sig bra i konkurrensen med andra kommuner både när det gäller ekonomi och kvalitet.

Rapporten menar att låga kostnader inte per automatik leder till sämre kvalitet. Från Västerås sida menar man att upphandlingen av till exempel äldreomsorgen har varit positiv för staden. Min fråga blir då varför man från majoritetens sida motsätter sig upphandling i andra delar av den kommunala verksamheten.

I maj 2005 avslog ni till största delen en moderat motion om att utveckla konkurrensen i staden där vi efterfrågade utveckling av konkurrens och alternativa driftformer. Vi menar att det även finns andra verksamheter skulle kunna prövas på samma sätt. Att det finns en fungerande marknad och andra aktörer som mycket väl skulle kunna överta verksamheter, blundar majoriteten för.

Vi vill att staden skall bidra till att utveckla det lokala närings-livet på bästa sätt, inte sätta

käppar i hjulet. Då måste vi ge likvärdiga förutsättningar.

Vi menar att detta skulle bidra till den kommunala verksam-hetens förnyelse. Risken för stagnation är stor om man väljer att inte konkurrensutsätta de kommunala verksamheterna. För att bibehålla välfärden måste vi låta verksamheter och människor växa.

Våra tre huvudskäl till detta är:

* Bra för stadens medarbetare.

Mindre arbetsplatser har lägre sjukfrånvaro. Medbestämmande och inflytande ger en positiv syn på sin arbetsplats och på det egna arbetet.

* Bra för kommunens medborgare.

Fler utförare innebär mer val-frihet för de som bor i staden. Inte minst inom vård och omsorgssektorn är detta viktigt. Den bygger på förtroende mellan utförare och kund.

* Bra för kommunens ekonomi.

Bättre verksamhet till lägre kostnader. Mer för skattepengarna.

Ni utelämnar dessutom en viktig del av rapporten, nämligen den del som genomsyrar rapporten, möjligheten till sänkt skatt i kommunerna.

Som ni själva skriver är den stora utmaningen med arbetslösheten i kommunen inte i hamn.

I regeringens prioriteringar gör man allt för att dölja de verkliga arbetslöshetstalen och verkar ha övergett sysselsättningsmålet på 80 procent. I stället koncentreras kraften på att sätta människor i åtgärder.

Politiker kan inte skapa jobb. Den sittande regeringen har haft tre år på sig att visa att den inte mäktar med uppgiften. Det är näringslivet som skapar arbeten men har inte fått rätt förutsättningar av nuvarande regering. Varken när det gäller skatter eller lagstiftning.

Jessica Polfjärd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons