Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västerås grönområden viktiga inslag i stadsmiljön

Annons

Vi i miljöpartiet de gröna går till val på att man ska vara rädd om grönytorna i staden och förtäta stadens bebyggelse med måtta. Vistelse i gröna miljöer har stor betydelse för människors välbefinnande. Närhet till grönområden är viktig för att ge alla en möjlighet till ett rikt friluftsliv och naturupplevelser. Även ett rikt växt- och djurliv är beroende av fungerande långsiktigt hållbara grönstrukturer i staden.

Grönskan renar luften från stoft och avgaser samt dämpar buller. Även stadens klimat påverkas positivt av grönskan då den dämpar vindar, höjer luftfuktigheten och utjämnar temperaturskillnader.

Grönområden bidrar också till avkoppling och fritidsaktiviteter. Bollplaner och ytor för spontan-idrott ska finnas ute i stadsdelarna. Därför vill vi inte bygga bostadshus på fotbollsplanerna vid Väderleksgatan på Hamre.

Förtätning av bebyggelsen i Västerås ska inte gå ut över värdefulla grönområden. Bygg därför inte bostäder på Djäkneberget i eller vid gamla vattentornet eller i Säbyskogen ( mellan Säbygatan och Tråddragargatan) på Skiljebo.

I stadsdelar med brist på grönområden bör det tillföras nya sådana områden när ytor från till exempel avvecklad industrimark, avvecklade skolor eller överstora parkeringar frigörs. Detta kan då göras i kombination med att bostäder byggs men att en del av den frigjorda ytan görs om till park eller en fotbollsplan.

För att binda samman tätortens grönytor är det viktigt att det finns så kallade gröna länkar som bildar rekreationsstråk samt spridningsvägar för biologisk mångfald. Även små grönytor mellan bebyggelsen är viktiga ur ett närrekreationsbehov samt barnperspektiv. Gröna ytor i tät bebyggelse är även positivt för lokalt omhändertagande av dagvatten.

Människor som bor i tätort ska även ha möjlighet att odla egna grödor som grönsaker, frukt och rotfrukter. Därför är det viktigt att det i stadsplaneringen planeras in koloniområden där man kan hyra en odlingslott. Vi vill bevara stadens koloniområden och avsätta ny mark för odling då nya bostadsområden planeras

Vi har mycket fin natur i kommunen. Den bör säkerställas för all framtid genom långsiktiga skötselplaner och varsamt nyttjande. Gallring av stadsnära skog bör ske varsammare än idag. Vi ska i stadsnära skog undvika att använda stora skogsmaskiner som bildar "gator" i skogen och som lämnar djupa spår i marken.

Vår naturmiljö skall vara tillgänglig för friluftsliv för alla västeråsare såväl som för turister. Vi anser att det var mycket olyckligt att kommunen började avverka på Björnön vintern 2006. Vi var mot avverkningen av den skyddsvärda skogen.

Vi hoppas att den sista etappen som skall avverkas under vintern 2006/2007 inte blir av.

Vi i miljöpartiet vill även se fler kommunala naturreservat i Västerås. Vi förslår Mälarparken, Pettersbergsskogen och Hamreskogen.

Mikael Vilbaste

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons