Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västerås och Köping: Mer sjötransporter sparar klimatet

Annons

En ny Hjulstabro är nödvändig

Västerås och Köping kräver en ny HjulstabroFoto:  Fredrik Sandberg/TT

Vi i Sverige är överens om att minska vår klimatpåverkan. Vi är överens om att minska koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären. Västerås stad och Köpings kommun är redo att tillsammans investera 624 miljoner kronor för att bidra till att nå miljömålen. Vad är regeringen beredd att göra?

I veckan tog kommunfullmäktige i Köpings kommun investeringsbeslut om 238 miljoner kronor för genomförande av ombyggnation av Köpings hamn. Motsvarande beslut finns redan från kommunfullmäktige i Västerås om 386 miljoner kronor. Beslut som kan vara avgörande för Sveriges klimat.

Sedan 2016 pågår Mälarprojektet där Köpings kommun, Västerås stad, Sjöfartsverket och Trafikverket är inblandade och ansvariga för olika delar. Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren.

Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan järnvägen och vägnätet avlastas och gods flyttas från järnväg och väg till sjöfart. Samtidigt skonas miljön då stora fartyg av typen Mälarmax tar en last på motsvarande 22 tåg eller 1000 lastbilar. För varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart minskar koldioxidutsläppen med 50 procent.

Västerås stad investerar 386 miljoner och Köping 238 för att utveckla och uppfylla sina åtaganden för hamnarna. För att få ut full effekt och kunna ta emot de största fartygen behöver Hjulstabron åtgärdas.

I remissutgåvan av den nationella transportplanen saknas ombyggnad av Hjulstabron. Både Västerås och Köping är beredda att ompröva sina investeringsbeslut om inte Hjulstabron inkluderas i den nationella transportplanen.

Just nu pågår studier och utredningar om hur gods ska kunna flyttas från väg och järnväg till sjöfart. Myndigheten för trafikanalys har fått i uppgift av regeringen att utreda ett Eco-bonussystem för överflyttning av gods från väg till sjöfart. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut har fått uppgiften att besvara frågor om vilka styrmedel som finns idag med målet att flytta godstrafik på väg till miljövänligare alternativ, och hur effektiva de styrmedlen är.

Samtidigt varnar Trafikverket att Sveriges klimatutsläpp inte minskar tillräckligt snabbt för att vi ska uppnå de uppsatta klimatmålen till 2030. ”För att nå målen att minska utsläppen måste det ske stora förändringar i samhället och i transportsystemet” säger Trafikverkets miljödirektör Sven Hunhammar. Vi i Köpings kommun och Västerås stad håller med!

Trafikverket menar att för att nå målet att minska utsläpp med 70 procent behöver bland annat personbilsflottan förnyas. Men varför stanna där? Vi menar att en väsentlig del av allt gods behöver byta trafikslag till sjöfarten för att minska Sveriges koldioxidutsläpp. Trafikverket säger även att för att Sverige ska nå klimatmålet 2030 måste utsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent och att vi alla behöver göra mycket mer för att minska utsläppen snabbare. Vi håller med!

För vår del behöver vi en ny Hjulstabro som kan släppa igenom de stora Mälarmaxfartyg som vi vill ha in till kaj. Vi har visat att vi är beredda att arbeta, satsa och investera för att minska koldioxidutsläppen. Vi ställer nu gemensamt frågan; är regeringen beredd att ta sitt ansvar? I Mälardalen är vi på god väg, men vi kan inte göra det själva.

Anders Teljebäck

kommunstyrelsens ordförande i Västerås stad

Elizabeth Salomonsson

kommunstyrelsens ordförande i Köpings kommun

Läs mer:

Debatt: Handelskammaren: Hjulstabron, bron som glömdes bort

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons