Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västeråsalliansen: För jobb, välfärd och klimat

Västeråsalliansens förslag till budget har nyligen antagits av kommunfullmäktige. Det innebär att hushållen får oförändrad kommunalskatt, en satsning på ungdomsjobb, säkrad välfärd och nya klimatsmarta satsningar.

Annons

De senaste åren har Västerås stad haft allt större skatteintäkter och starka resultat samtidigt som kommunalskatten har kunnat sänkas i små steg. Men den senaste tidens finansiella kris påverkar också Västerås. Varslen ökar och fler blir beroende av försörjningsstöd. Då är det viktigt att kunna gasa och bromsa samtidigt, våga göra nödvändiga prioriteringar men också tillåta ett nollresultat med tanke på tidigare års överskott. Detta gör Västeråsalliansen i 2010 års budget. 

Vi har prioriterat fler ungdomar i jobb med sammanlagt 13 miljoner kronor genom att bland annat införa något som vi kallar för rekryteringsplatser som är arbete för ungdomar som har klarat gymnasiet. Det andra är extra ungdomsjobb som är riktat till ungdomar i åldern 18–20 år. Båda dessa åtgärder är på deltid för att fler skall få erfarenhet och möjlighet till ett arbete eller motivation till fortsatta studier. 

Vi är mycket oroliga för att ungdomar skall hamna i ett utanförskap och fastna i ett långsiktigt bidragsberoende. Att risken är stor visar inte minst erfarenheterna från tidigare lågkonjunkturer. 

Säkra välfärden är att verksamheter inom utbildning och omsorg inte får något extra sparbeting utöver att klara löne- och prisökningar inom ram. De får också full kompensation för volymförändringar i verksamheten. Men omställningar måste fortsätta för att bland annat prioritera lärare före lokaler. 

Klimatsmarta lösningar skall göras inom kollektivtrafiken. Vi vill införa shoppingbiljett och behålla nuvarande trafikutbud. Nästa steg är den översyn av kollektivtrafiken som kommer att ske under 2010 för att införa stomlinjer i stadstrafiken så att fler väljer att åka kollektivt. Vi har också reserverat medel i kommunstyrelsen för att arbeta med klimatsmarta lösningar. En del i detta är att engagera civilsamhället. 

Vi kommer att stärka västeråsarnas delaktighet i utvecklingen av Västerås, en del

i detta är att arbeta närmare med den ideella sektorn därför ska vi under hösten initiera ett utvecklingsarbete med föreningslivet. Vi vill också engagera fler föreningar och närboende i utvecklingen av våra stadsdelar med två nya projekt, det ena på Bäckby och det andra i Dingtuna. 

Avslutningsvis vill vi passa på att kommentera Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget för 2010. Till skillnad från Västeråsalliansen har de lagt en skattehöjning som drabbar västeråsarna men ökar stadens skatteintäkter med 63 miljoner kronor. Detta skall bland annat finansiera ett starkare resultat med 30 miljoner och en ökad reserv med 15 miljoner. Då återstår 18 miljoner att fördela. Deras förslag om heltidslöner för alla nyanställda kostar bara det 39 miljoner. 

Vårt förslag om ungdomsjobb vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skall vara på heltid. Det kostar 10 miljoner kronor eller så får enbart hälften av ungdomarna en plats. Den extra reserv som lagts i kommunstyrelsen för barn och unga finansieras via extra sparbeting på utbildnings- och omsorgsområdet (minus 45 miljoner), avskaffande av vårdnadsbidrag (minus 3 miljoner), minskad ram i kommunstyrelsen för ”dynamiska

effekter” (minus 10 miljoner) och en strykning av våra 3 miljoner i kommunstyrelsen för ungdomsjobb. 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budget är en budget full av utredningar och centraliseringar i stället för prioriteringar och satsningar på det som krävs i en lågkonjunktur.

Elisabeth Unell (M)

Bengt-Åke Nilsson (FP)

Lars Kallsäby (C)

Elisabet Fridén (KD)

Andreas Porswald (MP)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons