Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västeråsalliansen: Vi vill förbättra elevhälsan

Annons

Den senaste tiden har vi fått ta del av flera undersökningar som beskriver barn och ungdomars hälsa. Särskild uppmärksamhet brukar läggas vid elevernas hälsa i skolan, men även tillgång till stödinsatser inom skolan och barn- och ungdomspsykiatrin.

Vi vet att majoriteten av våra elever mår bra och trivs i skolan. Men vi är också medvetna om att det finns elever som mår dåligt och tyvärr är de eleverna alldeles för många.

Det finns skillnader i flickors och pojkars hälsa och det skiljer sig även mellan de olika skolorna.

Vår ambition är att försöka ta reda på hur detta ska kunna stävjas. På uppdrag av nämnderna görs det en årlig enkät där vi ställer frågor kring trivsel och arbetsro. Kommunen och landstinget tar vartannat år fram ett underlag kring elevernas hälsa.

Västeråsalliansen tar elevhälsan på allvar. Nämnderna har under de senaste två åren bjudit in personal som på olika sätt arbetar med elevhälsofrågor och frågan uppmärksammas årligen i våra skolors redovisningar. Det finns olika förklaringar till varför en del elever mår dåligt, men ofta finns det koppling till social problematik eller stress i skolan.

Att varje år konstatera att elevhälsan är på ett visst sätt och att ungdomar fortfarande mår dåligt i skolan är inte tillräckligt. Vi vill lyfta frågan och agera för elevernas bästa. Vi är övertygade om att elevhälsan har koppling till närvaron i skolan och inte minst skolresultaten.

Grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har därför fattat beslut om att, utöver uppföljningar av elevhälsan, kartlägga elevvårdsresurserna på skolorna. Vi vill veta hur tillgången till elevvårdsresurserna ser ut. Vi är angelägna, och vi vill säkerställa en bra samverkan mellan skolan, hemmen och socialtjänsten, men även med landstingets barn- och ungdomspsykiatri.

Elever som mår dåligt ska inte få falla mellan stolarna. Västeråsalliansen har avsatt resurser i budgeten för 2009 i syfte att kunna förstärka skolornas elevvårdsinsatser där behovet är eftersatt. Elevernas hälsa är en viktig del i skolans studiesociala verksamhet. Därför är det viktigt att skolorna i Västerås har en bra elevhälsa, bra stödinsatser och en skola där både personal och elever känner arbetsro och trygghet.

Roger Haddad (fp)

Agneta Luttropp (mp)

Linnéa Söderkvist (m)

Lars-Olov Lind (c)

Solveig Nygren (kd)

Västeråsalliansen i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och grundskolenämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons