Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västmanland inte värst på kastrationer vid prostatacancer

Annons

Onkologerna Göran Edbom och Roger Henriksson samt neurokirurgen Tommy Bergenheim har i en debattartikel i DN den 29 augusti framfört synpunkter på cancerbehandlingen i Sverige med dess regionala skillnader.

Vi kan förstå att onkologer i landet har önskemål om nationella riktlinjer för cancervården.

Sådana riktlinjer skulle ge stöd för alla läkare som behandlar cancersjukdomar i deras ställningstaganden till behandlingsinsatser vid exempelvis avancerad cancersjukdom. Urologer handlägger 30 procent av alla cancersjukdomar hos män.

På ett ovetenskapligt sätt försöker Umeåkollegorna belysa dilemmat med olika synsätt på onkologisk behandling.

I detta sammanhang anges Västmanland som ett avvikande exempel gällande frekvensen genomförda kirurgiska kastrationer vid avancerad prostatacancer.

Man anger att 45 procent behandlats på detta sätt i Västmanland medan inga sådana ingrepp utförts i södra Halland. I media och i tv:s nyhetsprogram angavs frejdigt att vi i Västmanland behandlade 45 procent av prostatacancerfallen med "bortskärande av testiklarna".

I påståendet ligger en undermening att patienterna inte fått en behandling grundad på vetenskap.

Vad ger nu detta för reaktioner hos våra patienter, allmänhet och politiker?

Det felaktiga påståendet har sin grund i statistik från ROC, regionalt onkologiskt centrum, www.roc.se.

För 2003 redovisas 43,4 procent kirurgisk kastration och 40,3 procent medicinsk kastration vid behandling av avancerad prostatacancer i Västmanland.

Som jämförelse kan nämnas att motsvarande siffror för Uppsala/Örebroregionen var 18,8 procent och 63,3 procent och för hela landet 14,0 procent och 68,2 procent.

I Umeåkollegornas artikel nämns aldrig medicinsk kastration som ett alternativ.

Beträffande lokalt avancerad prostatacancer utan metastaser avviker Västmanlands siffror inte nämnvärt från övriga. Detta framgår av en preferensstudie, där patienterna fick välja mellan kirurgisk kastration, medicinsk kastration och Casodex.

Cirka 30 procent valde kirurgisk metod, 30 procent medicinsk och 40 procent Casodex.

Vid metastaserad sjukdom är Casodex inte ett användbart alternativ. Casodex innebär en tablettbehandling med antiandrogen som i vissa fall kan användas vid lokalt avancerad prostatacancer.

Det finns ingen botande behandling vid avancerad prostatacancer, utan målet är att bromsa sjukdomens framfart. Kirurgisk respektive medicinsk kastration är likvärdiga ur effekt- och biverkningssynpunkt.

Vetenskapligt belägg för att den ena behandlingsformen skulle ha fördelar saknas. I vissa fall torde det vara angeläget med snabbt insättande effekt som vid ryggmärgspåverkan eller urinledarstopp på grund av tumörspridning.

I dessa fall är kirurgisk kastration att föredra på grund av snabbt insättande effekt. Medicinsk kastration är i praktiken aldrig reversibel om detta skulle framföras som ett argument för denna behandling.

I anslutning till ett symposium om prostatacancer arrangerat av Astra-Zeneca tidigare i år där Leif Haendler, urolog från Karolinska universitetssjukhuset medverkade, angavs i ett pressmeddelande att antiandrogenet Casodex användes i för liten utsträckning.

Som ovan påpekades saknas vetenskapligt stöd för Casodexbehandling vid metastaserad sjukdom.

Vid lokalt avancerad sjukdom utan metastaser kan Casodex vara ett alternativ. Haendler påstod att doktorer på vissa håll i landet hade för lite kunskap om denna behandlingsform.

Vid urologkliniken i Västerås handläggs samtliga fall av prostatacancer i Västmanland.

Vi urologer vid denna klinik följer nogsamt utvecklingen och det vetenskapliga underlaget för diagnostik och behandling av prostatacancer.

Nämnda statistik från ROC 2003 visar att vi ligger helt i nivå med riksgenomsnittet och väl över snittet i regionen avseende kurativt syftande behandling vid tidig prostatacancer.

Den visar också att vi ligger precis på genomsnittet för alla län i användningen av Casodex.

Vid vår klinik har vi lång erfarenhet av Casodex och deltar sedan tio år i en internationell multicenterstudie avseende detta medel vilket givit en fördjupad kunskap om denna behandlingsform.

Vi har stor respekt för patientens integritet och välbefinnande. Behandlingar genomförs alltid i samråd med patienten efter full information. Våra patienter har rätt att känna trygghet hos oss vid urologkliniken i Västerås. Snålt dimensionerad operationsresurs och brist på urologer i vissa län kan vara exempel på andra orsaker bland många till skillnader i frekvensen kirurgisk respektive medicinsk kastration.

Umeåkollegornas inlägg ter sig för oss ovederhäftigt, ovetenskapligt och oetiskt. Leif Haendlers uttalande saknar grund.

Gunnar Nyberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons