Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västmanland måste fasa ut fossila bränslen!

Annons

Torsdagen den 16 februari startade European Federation of Green Parties (EFGP) en gemensam grön klimatkampanj. Kampanjen ska pågå till nästa val till EU-parlamentet, 2009. Miljöpartiet de gröna driver kraftfullt den omställning som krävs för att minska fossila bränslen och utsläpp till miljön.

För första gången på länge ser vi nu ett stort positivt tekniksprång som påverkar många människor, miljöbilarna blir en verklighet för många runt om i landet. I dag är var tionde bil som säljs en miljöbil. Detta är ingen utveckling som uppstår ur tomma intet utan resultatet av en aktiv politik från oss i miljöpartiet.

Ett stort problem för miljöbilarna har varit bristen på möjlig-heter att tanka moderna bränslen. På bensinmackarna runt om i landet har det nästan bara erbjudits bensin och diesel, något som gjort det svårt att äga en miljöbil, inte minst om man bor utanför storstadsområdena.

För att komma till rätta med problemet har miljöpartiet sett till att det blir en lag som tvingar alla större mackar att erbjuda sina kunder en tank med moderna drivmedel. Det kan handla om biogas, etanol eller andra miljöbränslen. Lagen börjar gälla från och med 1 april i år.

Tidigare har just bristen på tankmöjligheter varit ett motiv för bakåtsträvare att motarbeta den tekniska utvecklingen. Ett av problemen har varit att mackägarna inte velat investera i pumpar som alldeles för få använder. Samtidigt har privatpersoner inte sett någon anledning till att investera i en miljöbil eftersom det varit så dålig tillgång på pumpar. Ett klassiskt moment 22 som vi var tvungna att bryta för att få till ett teknikskifte.

Nu är det emellertid inte bara förbättrade möjligheter att tanka som ligger bakom den boom av miljöbilar som vi ser nu. För att få ett teknikskifte har vi förhandlat fram en rad olika morötter till miljöbilismen såsom:

w Sänkt förmånsvärde fram till 2013.

w 35 procent av alla bilar i statlig upphandling ska vara miljöbilar.

w Ingen skatt på biodrivmedel.

w Trängselavgifterna i Stockholm omfattar inte miljöbilar.

w Skatt på sopförbränning vilket gynnar produktion av biogas.

En positiv följd av att efterfrågan på miljöbränslen ökar är att det ger nya arbetstillfällen, särskilt i glesbygd. Det kan framför allt handla om framställning av etanol, men även andra bränslen som svartlutsförgasning och biogas.

Svenska bönder har länge klagat över sviktande lönsamhet och tunga skattebördor. Nu har de en stor chans att komma före omvärlden och satsa på nya grödor som kan användas för att framställa framtidens bränslen. LRF gick nyligen ut med en prognos om att kunna få fram 35 000 nya jobb i jordbrukssektorn. Den stora fördelen är att dessa jobb framför allt kommer att skapas där det är ont om andra arbetstillfällen. Det blir en ny chans för alla oss som vill att hela Sverige ska leva.

Miljöpartiet i Västmanland kommer inför valet i höst att driva att klimatarbetet i kommunerna måste få större genomslagskraft. Det räcker inte att Västerås kommun har satsat på en biogasanläggning och att ett 20-tal bussar drivs med förnyelsebart bränsle. Vi behöver öka takten, så att fler bussar i hela länet går på något förnyelsebart bränsle. Kommunerna måste köpa in tjänstefordon som går på förnyelsebart bränsle, samt se över energiförbrukningen i fastigheter och lokaler. Klimatarbetet måste bli prioriterat i Västmanland. Vi inom miljöpartiet är beredda att ta ansvar och ställa om Västmanland till ett fossilfritt län!

Andreas Porswald

Lars Flodin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons