Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västmanlandsmusiken: Det var en korrekt rekryteringsprocess

Västmanlandsmusiken har genomfört en gedigen rekryteringsprocess för att tillsätta en direktör i organisationen.

Annons
Ifrågasatt. Västmanlandsmusiken försvarar rekryteringen av Dag Celsing.

Processen inleddes vid årsskiftet då styrelsen fattade beslut om att göra en extern rekryteringsprocess.

I och med detta fattades också beslut om att anlita HR Centrum i Västerås stad, med stor erfarenhet av chefsrekryteringar. Styrelsen beslutade även att anlita Adecco Rekrytering för stöd i hanteringen av rekryteringen.

Arbetsutskottet fick styrelsens uppdrag att ansvara för rekryteringsprocessen. I sedvanlig ordning genomfördes den tillsammans med representanter för personalen. Det var tre grupper: arbetsutskottet, ledningsgruppen och representanter för de fackliga organisationerna Unionen och Symf.

De tre grupperna tog fram en gemensam kravprofil för tjänsten, som presenterades för styrelsen och fastställdes.

Arbetsutskottet ansåg att det var viktigt att få kompetenta personer inom musiklivet i landet att söka tjänsten. Det är ett vanligt förfarande vid rekryteringar till höga chefsposter att möjliggöra anonymitet för sökande i ett inledande skede, just för att få högt kvalificerade personer att visa sitt intresse.

På inrådan av HR Centrum valde vi att anlita ett privat rekryteringsföretag, Adecco, för hantering av intresseanmälningar. All kontakt med Adecco om uppdraget sköttes av HR Centrum. Ingen kontakt har över huvud taget förekommit mellan Adecco och Västmanlandsmusiken under processens gång.

Adeccos uppdrag var att plocka ut lämpliga kandidater utifrån den kravprofil som vi gemensamt tagit fram. De kandidater som tidigt sållades bort av Adecco är för oss helt okända. Resultatet fick Västmanlandsmusiken ta del av, fem kandidater som då också offentliggjordes.

De tre grupperna fick samtidigt ut de handlingar som fanns om varje kandidat. Grupperna gick noga igenom handlingarna och vi gick vidare med fyra kandidater att kalla till anställningsintervjuer i steg ett och därefter gick tre vidare till steg två.

Varje grupp för sig genomförde intervjuerna utifrån fastställd kravprofil. De tre grupperna träffades igen för att ta nästa steg som innebar att ta referenser på kandidaterna. Två av grupperna var eniga om att gå vidare med två av kandidaterna, medan den tredje gruppen hade en annan kandidat att gå vidare med. I demokratisk ordning kom vi fram till två kandidater för den slutliga omgången.

Referenstagningen sköttes av HR Centrum, som också presenterade resultatet. Två av grupperna var eniga om en huvudkandidat medan den tredje gruppen förordade en annan kandidat. Samma dag kallades till facklig Mbl-förhandling, där parterna var oeniga.

Den 1 juni fattade en enhällig styrelse beslut om att anställa Dag Celsing,då han sågs som den lämpligaste kandidaten.

Det har inkommit olika skrivelser till Mbl-förhandling och till styrelsen av vilka det framgår att det bland personalen finns olika uppfattningar om chefsvalet.

Under processen har en journalist på VLT begärt ut intresseanmälningarna med hänvisning till offentlighetsprincipen. Eftersom Västmanlandsmusiken inte under någon del av processen haft tillgång till dessa handlingar har denna begäran avslagits. Detta beslut har fattats med stöd av stadsjurist Lena Grapp. Beslutet bygger på den överenskommelse som slutits med Adecco om att Västmanlandsmusiken inte haft tillgång till handlingarna.

Vi beklagar om det inte i den juridiska processen framkommit med all tydlighet att Västmanlandsmusiken endast har tillgång till de handlingar vi fått från Adecco och som VLT fått del av så fort de kom in till oss.

Slutligen hoppas vi att vår direktör Dag Celsing nu ges alla förutsättningar att jobba ihop vår organisation.

Marita Öberg Molin (S), ordförande

Sune Israelsson (S), förste vice ordförande

Lars Kallsäby (C) andre vice ordförande

VLT svarar:

Västmanlandsmusikens politiska ledning anser att rekryteringsprocessen varit ”gedigen” och ”korrekt”. Dessutom ”beklagar” man den ”juridiska processen”. Här ska inte förtigas att det är en svensk domstol, Kammarrätten i Stockholm, som den 10 maj upphävt Marita Öberg Molins (S) beslut att neka VLT:s kulturreporter att ta del av intresseanmälningarna till tjänsten. Västmanlandsmusiken beklagar nu ett domstolsbeslut inför vilket man inte ens inkommit med ett yttrande. Kammarrätten ålade Västmanlandsmusiken att begära in intresseanmälningarna. Marita Öberg Molin tog sedan en månad på sig att meddela VLT att intresseanmälningarna har ”förstörts” hos rekryteringsfirman. Handläggningen är anmärkningsvärd och värd att rapportera om i VLT.

Mårten Enberg, Redaktionschef

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons