Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi behöver el även när det är vindstilla

Kommentar till Lise Nordin (MP) och Johannes Wretljung Persson (MP), som skrev den 15 mars.

Annons

Miljöpartister vill pensionera kärnkraftverk och menar att vi inte behöver kärnkraften

Kärnkraftens vara eller icke vara skall naturligtvis debatteras. Det är dock viktigt att man beaktar alla aspekter av elförsörjningen i debatten, effekt- som energikrav samt utsläppens nivå.

El måste produceras i samma ögonblick som den konsumeras. Problemen uppstår under de timmar när det inte blåser gynnsamma vindar på vindkraftverkens propellerblad, för då levererar vindkraftverken långt under sin kapacitet.

Då måste väderoberoende uppbackande baskraft finnas för att möta den totala elanvändningen för stunden i landet, vilken ju inte minskar drastiskt enbart för att det inte blåser eller solen inte skiner tillräckligt.

Som exempel kan nämnas att vid topplasttimmen den 13 februari 2013 levererade vindkraften endast 130 MW mot det totala behovet av 23 611 MW (Svenska kraftnäts statistik). Skillnaden, upp till totala behovet levererades i huvudsak från den uppbackande väderoberoende baskraften, i huvudsak vattenkraft och kärnkraft. Vindkraften bidrog med mindre än 4 procent av den installerade vindkraften på 4000 MW då.

Vad är alternativet till baskraft från kärnkraften med samtidigt förbud mot att bygga ut vattenkraften och inte öka koldioxidutsläppen?

Gas från Ryssland eller biomassan från skogen ? Gasen ökar utsläppen och säkerhetsrisken.

Utredningar från Skogsindustrierna och KVA visar att i ett framtidsscenario och efter utvecklingsinsatser, biomassa från skogen skulle kunna ersätta en stor del av de fossila drivmedel som vi använder idag inom transportsektorn. Detta har avgörande betydelse då det gäller att minska utsläppen av växthusgaser.

Skogens biomassa räcker dock inte till både för transportsektorn och för att användas för elproduktionen för att minska eller än mindre ersätta kärnkraften.

Vi måste välja och prioritera. Annars kommer vi i konflikt med Sveriges traditionellt förnämliga skogsbruk där den årliga tillväxten överskrider den årliga avverkningen. Om man avverkar mycket mer än tillväxten blir biobränslen från skogen inte längre koldioxidneutrala.

Vi anser att debatten skulle bli mera klargörande och fullständig om debattörerna även vinnlägger sig om att förklara var den uppbackande baskraften skall komma från vid ogynnsamma vindar om vi stänger kärnkraften och inte får bygga ut vattenkraften.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons