Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi jobbar för bättre Mälarsjöfart

Annons

Jörgen Johansson och några andra centerpartister anklagar den 7 september oss och vår landshövding Mats Svegfors för trötthet i frågan som gäller Mälarsjöfarten och behovet av att bygga ut slussen och kanalen i Södertälje till fromma för sjöfarten på Mälaren. Vi kan försäkra Jörgen Johansson att vi inte alls är trötta. Vi arbetar alla för samma mål att uppnå en förbättring av slussen och kanalen.

Vi vill påminna Jörgen Johansson att det faktiskt var Västerås stad i samverkan med hamnarna i Mälaren, Köpings kommun och Länsstyrelsen i Västmanland som tog initiativet till en utredningsstart av förutsättningarna för att förbättra förutsättningarna för sjöfarten på Mälaren. Det har visserligen gått några år sedan denna start men vi har inte alls slutat engagera oss i frågan utan arbetar oförtrutet vidare, även om det inte alltid sker i form av åtgärder som direkt syns i media.

Nej sanningen är den att ett mycket stort arbete pågår i form av direktpåverkan på Sjöfartsverket, gentemot staten och andra myndigheter som är involverade i denna fråga. Vi har till dags dato tillsammans med Köpings kommun och Länsstyrelsen lagt ut runt 800 000 kronor i utredningspengar, där dessa utredningar visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att bygga ut såväl slussen som kanalen.

Tyvärr räcker inte Sjöfartsverkets investeringsmedel för närvarande till för den investering som planlagts, men vi hyser inga tvivel om att denna byggnation kommer till stånd inom inte alltför lång tid. Vi vill också påminna Jörgen Johansson om att vår kommun- och finansmarknads-minister, Sven-Erik Österberg (s), bara för någon vecka sedan klart och tydligt deklarerade att han inte ser några skäl till varför inte sjöfarten på Mälaren kan utvecklas genom att staten, via Sjöfartsverket, ser till att genomföra de investeringar som påvisats i ett antal utredningar.

Beträffande frågan om en eventuell nybyggnation av en hamn i Norvik är det trist att behöva läsa att Jörgen Johansson anser att vi tiger still i frågan. För inte så länge sedan yttrade sig både Västerås stad och Köpings kommun över en utredning kring just Norviksfrågan, där vi klart och tydligt markerade att vi inte anser att Mälarregionen behöver ytterligare hamnkapacitet, därför att den nuvarande räcker till för att hantera näringslivets transporter.

Dock vill vi klargöra att frågan kring en etablering av en ny hamn i Norvik i första hand är en fråga för Stockholms stad. Om Stockholm anser att kostnaderna för denna investering är rimliga förstår inte vi hur vi skall kunna ha synpunkter på vad Stockholm Stad beslutar.

Till sist vill vi dock ge Jörgen Johansson en eloge för hans arbete i riksdagen för denna för oss alla viktiga fråga och denna eloge gäller i lika hög grad vår riksdagsman Göran Magnusson (s) från Köping som också laget ner ett stort arbete i frågan. Vad övriga undertecknare i den debattartikel som fanns publicerad i VLT gjort i ärendet är obekant för oss, men å andra sidan är det valtider så det gäller väl att profilera sig.

Ulla Persson

Elizabeth Salomonsson

Vi arbetar alla för att uppnå en förbättring av slussen och kanalen i Södertälje, hävdar Ulla Persson (s), kommunstyrelseordförande i Västerås och Elizabeth Salomonsson (s), kommunstyrelsens ordförande i Köping.

Södertälje kanal

Foto: Pressens bild

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons