Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi tar barnens parti

Annons

s barnkonvention som inte passar makt-havarna samtidigt som de utan att blinka bygger och bevarar klasskillnader.

Familjen är viktig. Människor utvecklas, mognar och mår bäst i små gemenskaper. Barn är olika och unika. En del mår bäst av förskolan, andra av familjedaghem och andra av att vara hemma längre på hel- eller deltid.

I FN:s barnkonvention förbinder sig Sverige att "familjen, som den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmars och särskilt för barnens utveckling och välfärd, bör ges nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället".

Staterna ska respektera för-äldrarnas ansvar så att de kan ge barnen lämplig fostran. Barn har rätt att växa upp i en familjemiljö omgiven av lycka, kärlek och förståelse.

Så är det inte i vänsterns Sverige. Mycket få har valfrihet. Klasssamhället frodas. På sin höjd finns olika dagis att välja mellan, om ens det. Det är viktigt med olika profiler i förskolan men inte nog.

För de flesta barnfamiljer är tiden tillsammans den största bristvaran. Enligt Sifo är småbarnsföräldrarna de mest stressade. Fyra av tio vill tillbringa mycket mer tid med barnen. Nio av tio i förskolepersonalen menar att det är vanligt med stressjukdomar bland dagisbarn. Enligt Barnombudsmannen beror det främst på barn-omsorgen och skolan. Bristen på tid drabbar barnen.

Vi kristdemokrater vill därför se en ny, modern familjepolitik som bejakar familjerna och utgår från varje barns och familjs bästa. Alla föräldrar ska ges förutsättningar för egna val.

Vi höjer lägstanivån i föräldraförsäkringen så att fler kan försörja sig och höjer maxinivån så att fler har råd att ta ut för- äldraförsäkringen. En högkvalitativ, trygg och pedagogisk förskola med kompetenta förskol-lärare och barnskötare är liksom fler familjedaghem viktigt.

Föräldrar som vill arbeta mindre eller hitta egna lösningar får göra det.

Vi inför 200 nya barndagar och ett vårdnadsbidrag som mot- svarar en del av den dagiskostnad kommunen har. Alla familjer, barn och föräldrar ska få plats.

När det var borglig regering för tio år sedan fick vi igenom mer valfrihet, det blev en succé som snabbt slopades av social-demokraterna. I deras Sverige får människor välja bensin- station medan drömmen om mer tid med barnen för de flesta förblir en dröm. Priset betalas ytterst av barnen, särskilt av dem som inte "passar" in i den fålla socialdemokraterna pekar på.

Lars Eriksson utger sig för att bekymra sig för ekonomin. Då borde han göra något åt att 45000 västmanlänningar i arbetsför ålder varje dag stannar hemma.

Samhällsekonomin går redan mot en dystrare tid, jobben uteblir, räntorna stiger och statsskulden ökar i socialdemokraternas Sverige. Eriksson är därtill antingen okunnig eller vårdslös med sanningen. Tvärtemot vad han, för andra gången på-står, vill kristdemokraterna givetvis behålla och, i motsats till socialdemokraterna, dubb-lera barnbidraget för alla. Sam-tidigt ser vi fördelningspolitiskt till att de med sämst inkomst får störst nytta av barnbidraget.

Den lilla valfrihet föräldrarna har, hotas nu när ledande socialdemokrater vill tvångskvotera föräldraförsäkringen.

Vänsterpartiet har i sin iver att vara rättrogna socialister redan anammat idén medan miljöpartiet som vanligt vacklar. I det rödgröna Sverige finns inget utrymme för olikheter. Människor ska likt tennsoldater stöpas i samma form.

För oss kristdemokrater är detta förkastligt.

Alla barn och familjer ska erbjudas valfrihet och det stöd som behövs.

Trygghet, mångfald och val-frihet är vår lösning. Från det kommer kristdemokraterna aldrig att backa. Vi tar barnens parti för ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Torsten Lindström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons