Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi vill ha en förklaring av Hyresgästföreningen

Annons

Hyresgästföreningen i Västerås bedriver en omfattande kampanj mot Mimers ombildningsprogram och med krav på en kommunal folkomröstning för att "rädda hyresrätten i Västerås". Kostnaderna torde med personalomkostnader uppgå till flera hundra tusen kronor.

Hyresgästföreningen har också kritiserat beslutsprocessen för ombildningsprogrammet.

För att stimulera "en bred medborgardialog" som Barbro Engman och Hans Ohlsson efterlyser i en debattartikel i VLT den 21 maj vill vi därför gärna ha en förklaring från föreningens styrelserepresentanter på följande frågor:

1. Beslutet om denna kampanj är av så stor principiell betydelse att ett extra årsmöte säkerligen har inkallats. När ägde detta möte rum och hur många var närvarande?

2. Eftersom Mimers hyresgäster under 2006 har betalt in drygt tre miljoner kronor till Hyresgästföreningen i Västerås för boinflytandemedel, fritidsmedel och hyresförhandlingsersättning är det av stort allmänt intresse att veta hur mycket denna kampanj hittills har kostat?

3. Mimer har många hyresgäster som via bildade bostadsrättsföreningar vill friköpa sina bostäder och har betalt in sin del av de tre miljonerna. Representerar föreningen även dessa hyresgäster?

4. Mimers styrelse har i sin budget för år 2007 räknat in en reavinst på 100 Mkr från fastighetsförsäljningar. Föreningens kampanj mot ombildningsprogrammet syftar till att några försäljningar ej skall ske. Hur skall Mimer kompensera sig mot en så kraftigt försämrad ekonomi?

5. Ombildningsprogrammet syftar bland annat till att få till stånd blandade upplåtelseformer i helt Mimerdominerade bostadsområden som till exempel Bäckby och Fredriksberg genom att stimulera bildandet av kooperativa hyresrättsföreningar och bostadsrättsföreningar. Är detta bra eller dåligt?

6. Den som är satt i skuld är inte fri! Mimer, som ägs av alla västeråsare, har en låneskuld på 4 000 miljoner kronor och utgör därmed en alltför stor riskexponering för västeråsarna. Är det önskvärt att successivt minska denna stora låneskuld?

7. Mimer strävar efter att kunna öka sin egenfinansiering av nyproduktionen av nya hyresrätter. Är detta en bra eller dålig finansieringsstrategi ?

8. Efter årets hyresförhandlingar är Mimer tvingat att skjuta upp planerade underhållsåtgärder för 13 miljoner kronor till kommande år. Vilket underhåll skall åsidosättas i år?

9. Mimer har bland den lägsta soliditeten i jämförelse med andra SABO-företag i vår storleksordning. Vilken soliditetsnivå skulle vara bra för Mimers långsiktiga ekonomiska stabilitet?

10. Vem har ansvaret för Mimers ekonomi. Hyresgästföreningen eller Mimers styrelse?

Lars Luttropp (m)

ordförande

Karl-Erik Andersson (fp)

vice ordförande,

Mikael Vilbaste (mp)

ledamot

Mona-Britt Källbäck (m)

ledamot,

Calle Björklund (c)

ersättare

Reidor Ljungh (kd)

ersättare

Christer Norell (m)

ersättare

Bostads AB Mimers styrelse

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons