Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi vill ha ett varmare och modigare Västerås

Annons
Framgångsfaktor? Kan tolv punkter lyfta Kristdemokraterna i Västerås kommunalval? Foto: VLT:s arkiv

Vi har fått förtroendet att toppa Kristdemokraternas lista till kommunfullmäktigevalet i Västerås den 14 september. Vi ser fram emot att få vara med och göra Västerås till en ännu bättre stad att leva, bo och verka i. För att åstadkomma det vill vi lyfta fram tolv punkter .

● Motverka all typ av diskriminering i vår stad. Vi tror att människan har ett unikt och okränkbart värde.

Ingen ska diskrimineras på grund av kön, ålder, sexuell läggning eller religiös tillhörighet. Den kristna människosynen utgör grunden för ett gott demokratiskt samhälle.

● Framtiden börjar vid köksbordet. Människan är en social varelse som utvecklas i relation med andra. En fungerande familj har en stor betydelse för dess medlemmar.

I dag går många relationer sönder. För att stötta familjer så finns den kommunala familjerådgivningen. I dag är det för långa köer till den.

Vi vill införa LOV inom familjerådgivningen för att möjliggöra för fler aktörer. Vi vill också att det ska finna möjlighet att få rådgivning via internet för de som önskar.

● Västerås skall vara en attraktiv arbetsgivare. En stor utmaning de närmsta åren är stora pensionsavgångar.

För att klara att ersätta dessa duktiga medarbetare behöver Västerås bli en ännu bättre arbetsgivare. Se över ingångslöner, möjlighet till karriärutveckling och att kombinera ett attraktivt arbete med familjeliv. Kristdemokraterna har fått bifall till en motion om att skapa en förmånsportal för Västerås stads anställda. Vi vill att den blir verklighet.

● Bygg fler bostäder. Västerås växer men byggandet har inte ökat i den takt som behövs för att möta efterfrågan. Vi tror på blandade upplåtelseformer med bostadsrätter, hyresrätter och ägarlägenheter.

Vi ser gärna en blandning av såväl hyresrätter som ägarlägenheter i samma fastighet. Vi är emot kommunala särkrav vad gäller bostadsbyggandet.

● Lärarna är Västerås viktigaste resurs för att lyckas med att få en skola i världsklass. Lärarna måste få resurser och tid att vara lärare och inte administratörer.

Rektorerna ska få en starkare roll som pedagogiska ledare. Den särskilda lönesatsningen på lärare måste fortsätta.

Vi vill ha fler lärarledda undervisningstimmar med fokus på läsförståelse. Att behärska det svenska språket är nyckeln till framgång i samhället.

● Vi vill se en tydlig språksatsning för nyanlända kvinnor. Möjlighet till språkgrupper bör finnas på öppna förskolor. Studieförbundens medspråkare fyller också en viktig funktion.

● Vi vill servera bra mat i Västerås verksamheter, äldreomsorg, skolor och förskolor. Vi vill minimera användningen av halv- fabrikat och i stället använda ekologiska och närproducerade råvaror.

● Det är viktigt med tidigt stöd till elever som har särskilda behov. En tidig insats ger barn möjlighet att lyckas i stället för att misslyckas. Samarbete med skolhälsovård, socialtjänst och BUP är oerhört viktigt.

● Västerås behöver gröna lungor. Vi vill värna vår gröna stadsmiljö. Vid nybyggnation vill vi satsa på högre men vackrare hus i stället för att bygga igen alla grönytor. Vi vill även beakta ekosystemtjänster som en del av samhälls-utvecklingen.

● Skapa en giftfri miljö för våra barn! Ta bort farliga kemikalier i alla miljöer där barn vistas. Det kan handla om farliga ämnen i textilier, leksaker, mark och vatten.

● Västerås behöver fler entreprenörer som vågar starta och driva företag. Kommunen bör utveckla servicegarantier och underlätta för entreprenörskap.

● Vi vill ha en oförändrad skattesats 2015.

Västerås är en fantastisk stad att bo i och tillsammans kan vi göra den ännu bättre.

Amanda Agestav (KD)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons